Halıköy Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak 2023

Halıköy Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak 2023

Son dakika haberi: Halıköy Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında zabıta memuru ve itfaiye eri alınacağına yer verildi.

Halıköy Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak 2023

Yozgat ili Halıköy Belediye Başkanlığı zabıta memuru ve itfaiye eri alacak.

Halıköy Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında zabıta kadrosuna ve itfaiye eri kadrosuna 4 memur alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile lise mezunlarından yapılacak personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Personel alımına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türk Vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı
sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye
Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve
çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre
boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
- İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi
fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

BAŞVURU

İlana başvurular 19.04.2023 - 21.04.2023 tarihleri arasında belediyeye şahsen yapılacak. Başvuru formu yayınlandığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç