Hakkari Üniversitesi mülakatsız 20 personel alımı yapacak 2023

Hakkari Üniversitesi mülakatsız 20 personel alımı yapacak 2023

Son dakika haberi: Hakkari Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında en az lise mezunlarından personel alınacağına yer verildi.

Hakkari Üniversitesi mülakatsız 20 personel alımı yapacak 2023

Hakkari Üniversitesi 20 personel alımı yapacak.

Hakkari Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 20 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Yapılacak alımda adaylar büro personeli, aşçı, destek personeli, güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edilecek. Personel alımı başvuruları bugün başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımına başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
3) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için
KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının,
başvurduğu ilanın KPSS puan türünde uygun olması gerekmektedir.
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."
hükmüne uygun olması.
6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe
alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
7) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.
8) Büro Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların son başvuru
tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olması.

BAŞVURU

Başvuru Başlangıç : 08.03.2023
Başvuru Bitiş : 22.03.2023
Başvuru Adresi : Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sokak No: 51 Merkez/Hakkari

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN ya da POSTA yoluyla yapılacak.

BELGELER:
1) Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı),
(Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),
2) Nüfus Cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (net ve okunur olmalıdır.)
3) Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama
kodu net ve okunur olmalıdır.)
4) 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
6) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
7) Başvurulan unvanda isteniyor ise, iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika.
8) Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur
seçeneği kullanılmalı)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2022 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit
olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi
büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15
(on beş) iş günü içerisinde www.hakkari.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 3 (üç) katı
kadar yedek aday belirlenecektir.
Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın
sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan
edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar
Üniversitemiz www.hakkari.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre içerisinde istenilen
belgeler ile Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar atanma hakkını
kaybetmiş sayılır.
Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır

Yorumlar (0)

Seç