Hacettepe Üniversitesi 55 KPSS ile 170 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvuru başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Hacettepe Üniversitesi 55 KPSS ile 170 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvuru başladı

Hacettepe Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruda 179 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

Hacettepe Üniversitesi 55 KPSS ile 170 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvuru başladı

Hacettepe Üniversitesi 179 kamu personel alacak.

Hacettepe Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında büro personeli, destek personeli, güvenlik görevlisi, sağlık personeli kadrolarına alım yapılacağına yer verildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre yapılacak kamu personeli alımında yaş şartı 45 olarak açıklandı.

Tüm ilanlar için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde verildi:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış
olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3. 657 sayılı Kanun’un 53 ncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü
bulunmamak.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adayların askerliğini
yapmış olması gerekmektedir.
6. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 45 yaşını doldurmamış olmak. (Doğum tarihi: 15.12.1978 (dahil) - 15.12.2005 (dahil)
aralığında olanlar kabul edilir.
7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde tüm yerleşkeler ve hastane ilgili birimin yönetimi tarafından 7/24 esasına göre belirlenecek
saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına
engel durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evrakına ek olarak alınacaktır.)
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
10. Sağlık Teknikeri Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programından mezun olup Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir.
11. Başvuru yapan tüm adayların ilanda belirtilen şartlara elverişli olduğu ve görevini sürekli yapmaya engel olabilecek hastalık veya engeli bulunup bulunmadığına ilişkin
bilgileri içeren Sağlık Beyan Formunun " https://hacettepe.edu.tr/fs/form.pdf " bağlantısından indirilerek eksiksiz doldurması ve belgenin başvuru yapılan pozisyonun EK
DOSYA kısmına yüklemesi gerekmektedir.

KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

A- Büro Personeli
Ortak Şart: İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
B- Koruma ve Güvenlik Görevlisi
*Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi
yapılabilecektir.
C- Destek Personeli (Yemek Hizmetleri)
Ortak Şartlar:
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
-Yemek üretim alanında mesleği ifasına engel olacak bulaşıcı veya herhangi başka bir hastalığın bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Sağlık kurulu raporu -
heyet raporu- karar bölümünde "Sağlık yönünden Aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur." ibaresi bulunmalıdır.)

-Aşçıbaşı, Aşçıbaşı Yardımcısı, Aşçı (Özel Hizmet), Diğer Aşçılar, Sıcak Mutfak Aşçısı, Soğuk Mutfak Aşçısı, Tabldot Aşçısı, Soğuk Mezeci, Aşçı, Alakart Aşçısı, Aşçı
Yardımcısı meslek alanlarından birinde en az (2) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı
kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz etmek.
*Öğrenim durumuna göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer öğrenimden başvuru değerlendirmesi
yapılabilecektir.
D- Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri):
*Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi
yapılabilecektir.
E- Destek Personeli (Basit Bakım ve Onarım):
Ortak Şartlar:-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda/arazide çalışmaya elverişli olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.-Hizmet alanı ile ilgili görev ifasında, görülecek lüzum üzerine taşıma, dağıtım ve temizlik
hizmetleri de yerine getirilecektir.
*Tecrübe bilgisi, çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz edilecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular 25.12.2023-08.01.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Hacettepe Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacak. Kadın erkek adaylar bu sayfada >>>Bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç