Güvenlik, temizlik, sekreter ve sağlıkçı... Kamu hastanelerine 769 personel ve işçi alımı başvurusu başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Güvenlik, temizlik, sekreter ve sağlıkçı... Kamu hastanelerine 769 personel ve işçi alımı başvurusu başladı 2023

Son dakika haberi: Birçok ilde ikamet şartı olmadan ve mülakatsız olarak hastanelere 769 işçi personel alımı başladı.

Güvenlik, temizlik, sekreter ve sağlıkçı... Kamu hastanelerine 769 personel ve işçi alımı başvurusu başladı 2023

Güvenlik görevlisi, temizlik, sekreter ve sağlıçı... Hastanelere 769 personel ve işçi alımı yapılacak.

Farklı illerde bulunan kamu hastanelerine mülakatsız ve ikamet şartsız personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan son dakika açıklamasında hastanelerde çalıştırmak üzere 769 sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Birçok kadroya yapılan personel alımlarının başvurusuna dair detaylar ve ilan metni yazımızda.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kamu hastanelerine yapılacak personel ve işçi alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Hastanelere yapılacak olan personel alımı kadroları şu şekilde;

"Sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hemşire, eczacı, fizyoterapist, psikolog, ebe, laborant, diğer sağlık personeli, röntgen teknisyeni,"

İLAN METİNLERİ

Kamu ilan sayfası üzerinden yayımlanan kamu hastanesi personel alım ilanları şu şekilde;

Dicle Üniversitesi 32 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Kırıkkale Üniversitesi 60 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Çukurova Üniversitesi 39 personel alım ilanı için TIKLAYIN

İnönü Üniversitesi 29 personel alım ilanı için TIKLAYIN

İnönü Üniversitesi 529 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Selçuk Üniversitesi 18 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 39 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Diğer iller için de ilan gelince haberdar olmak için TIKLA İNDİR

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç