Güvenlik, Temizlik, Sekreter, İşçi, Sağlıkçı... Hastanelere 1998 personel ve işçi alımı başvurusu başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Güvenlik, Temizlik, Sekreter, İşçi, Sağlıkçı... Hastanelere 1998 personel ve işçi alımı başvurusu başladı 2023

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kamu hastanelerine ikamet şartı olmadan personel ve işçi alımı başladı.

Güvenlik, Temizlik, Sekreter, İşçi, Sağlıkçı... Hastanelere 1998 personel ve işçi alımı başvurusu başladı 2023

Son dakika haberi: Hastanelere 1998 personel alımı başladı.

İkamet şartı olmadan hastanelere 1998 personel ve işçi alımı başvurusu başladı. Başlayan başvurularda üniversite hastanelerine sağlık personeli, işçi ve büro memuru, güvenlik görevlisi ile şoför ve hasta bakıcı kadrolarında istihdam etmek üzere 1998 personel alımı yapılacağına yer verildi. Biz de Finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvurusuna dair detaylara yer verdik. Peki hastane personel alımı ilanlarına başvurular nasıl yapılacak?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3) Türk Ceza Kanunu‟nun 53‟üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

4) Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
5) 657 sayılı Kanunun 53‟üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
6) BaĢvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleĢme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak

İLANLAR

Personel alımlarının ilan metinleri şu şekilde:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 31 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Balıkesir Üniversitesi 8 personel işçi alımı için TIKLAYIN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 6 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi 770 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Bursa Uludağ Üniversitesi 78 personel işçi alımı için TIKLAYIN

Balıkesir Üniversitesi 16 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 90 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Galatasaray Üniversitesi 29 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 15 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Harran Üniversitesi 109 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Mardin Artuklu Üniversitesi 52 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Gazi Üniversitesi 289 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 186 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 282 personel işçi alımı için TIKLAYIN
Trabzon Üniversitesi 34 personel işçi alımı için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylar burada >  TIKLA TAKİP ET

SAĞLIK BAKANLIĞI İLANI GELİYOR

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 sözleşmeli personel ve kadrolu işçi alımı ilanının Mart ayında gelmesi bekleniyor. İlan gelince haberdar olmak için TIKLA İNDİR

Yorumlar (29)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 15 Ay Önce
Nasıl başvuru yapılıyor arkadaşlar bilen var mı
Ziyaretçi 15 Ay Önce
Ya bı gidin cemaat i yada birilerinin tanıdıklarını alıyorsunuz burda boş boş milleti kandirmayin
Ziyaretçi 15 Ay Önce
Yaş sınırı varmı
Ziyaretçi 15 Ay Önce
Hepsi torpil Allah kabul etmesin adamı olan işi tmm
Ziyaretçi 15 Ay Önce
Neden Malatya yok biz insan degilmizyiz bu ne saçmalık kime torpil geçiliyor