Güvenlik- sağlık teknikeri, temizlik görevlisi alımı: Selçuk Üniversitesi personel alımı başvurusu sona eriyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Güvenlik- sağlık teknikeri, temizlik görevlisi alımı: Selçuk Üniversitesi personel alımı başvurusu sona eriyor 2024

Konya Selçuk Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda 45 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvurusu sona eriyor.

Güvenlik- sağlık teknikeri, temizlik görevlisi alımı: Selçuk Üniversitesi personel alımı başvurusu sona eriyor 2024

Konya Selçuk Üniversitesi personel alım ilanına başvurular sona eriyor.

Selçuk Üniversitesi tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ve başvurusu başlayan personel alım ilanına başvurular 15 Nisan'da sona erecek. 

Büro personeli, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, diyetisyen, bilgisayar mühendisi, tıbbi sekreter ve tıbbi görüntüleme teknikeri kadrolarına yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin bilgilere şu şekilde yer verildi:

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İlana başvuracaklarda aranan şartlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. İlan edilen kadro pozisyonlara atanacak personellerin görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak.

8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

10. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır

ÖZEL ŞARTLAR VE KADRO DAĞILIMI

1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Sadece bir ünvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla ünvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalışabileçeklerini kabul etmiş olmak.

6. Destek Personeli pozisyonuna başvuran adaylardan sadece Orta öğretim mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğretime devam eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Açık Öğretim hariç)

BAŞVURULAR 15 NİSAN'DA SONA ERECEK

İlan başvurular 15 Nisan'a kadar “personelilan.selcuk.edu.tr” adresi üzerinden online şekilde yapılacak. Başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç