Güvenlik, ekonomist, tekniker alımı: Bahşılı Belediyesi ikamet şartsız memur alımı yapacak 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Güvenlik, ekonomist, tekniker alımı: Bahşılı Belediyesi ikamet şartsız memur alımı yapacak 2024

Kırıkkale ili Bahşılı Belediyesi 3 farklı kadroya memur alımı yapacak. İşte kadrolar ve başvuru şartları.

Güvenlik, ekonomist, tekniker alımı: Bahşılı Belediyesi ikamet şartsız memur alımı yapacak 2024

Bahşılı Belediyesi ikamet şartsız memur alımı yapacak.

Kırıkkale ili Bahşılı Belediyesi 3 farklı kadroya memur alımı yapacak. Belediye tarafından yayımlanan ilana baktığımızda güvenlik görevlisi, tekniker, ekonomist kadrolarına KPSS puanı ile memur alımı yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda Nisan ayında başvurusu başlayacak ilanın başvuru detaylarına yer verdik. İşte kadrolar ve şartlar.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
 1. Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılıksuçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yâda askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerleçıkarılmış olmamak,
d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Valiliklerce verilen Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak 
e) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.
g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak. 

İlana başvurular  15/04/2024 tarihinden 17/04/2024 tarihi mesai bitimine kadar alınacak. Başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç