Güngören Belediyesi En Az Lise Mezunu Zabıta ve Memur Alımı Yapacak

Güngören Belediyesi En Az Lise Mezunu Zabıta ve Memur Alımı Yapacak

Güngören Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda zabıta ve memur alımı yapılacağına yer verildi. İlanlar yazımızda.

Yerel Haberler 25.5.2022 17:21 0
Güngören Belediyesi En Az Lise Mezunu Zabıta ve Memur Alımı Yapacak

Güngören Belediyesi zabıta ve memur alımı yapacağını açıkladı.

İstanbul şehrinde bulunan Güngören Beleidyesi , en az lise mezunu adaylar arasından memur ve zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı. "İstanbul ili Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." başlığı ile yayımlanan memur alımı ilanına baktığımızda toplamda 25 memur alımı yapıldığı görüldü. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a)    Türk vatandaşı olmak.

b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.

f)    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR VE KADRO DAĞILIMI

a)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c)    Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanununun 48 inci Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A Maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. (Boy ve kilo tespitleri başvuru evrakları alınmadan önce yapılacaktır.)

d)    Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

e)    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine  sahip olmak

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvuru yapacakların müracaatları, zabıt kadrosu için şahsen , diğer kadrolar için mail ile yapılacak. Başvurular 29 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Başvuru formu yayınlandığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

BAŞVURU KILAVUZU

İlanın başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Kaynak: Finans7.com

Yorumlar (0)

Seç