Gümüşhane Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu 33 personel alımı 2023 başvuru
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Gümüşhane Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu 33 personel alımı 2023 başvuru

Gümüşhane Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında en az lise mezunlarından personel ve işçi alınacağına yer verildi.

Gümüşhane Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu 33 personel alımı 2023 başvuru

Gümüşhane Üniversitesi personel alımı yapacak.

Gümüşhane Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Temizlik personeli, şoför, kaloriferci, bahçıvan, ses ve görüntü sistemleri personeli, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, tesisat teknolojisi teknisyeni, inşaat teknolojisi teknisyeni, elektrik elektronik teknolojisi teknisyeni kadrolarına yapılacak söz konusu alımın ilan detayları şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuru genel şartları şu şekilde:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak
2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
6- Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak.
7- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
8- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
9- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
10- Belirtilen öğrenim düzeyi mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
11- Adayların 2022 KPSS’ye girmiş olması, nitelikte belirtilen asgari KPSSP94,
KPSSP93 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
13- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar için 5188 sayılı
Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte göreve
başlayacağı tarih itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak. Vardiya ve nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
14- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi
içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
15- Başvuru yapılan pozisyon ile ilgili onaylı belge veya sertifika sahibi olmak.
16- KPSS’den yüksek puan almak atamada tek başına yeterli değildir. Atanma hakkı
kazanan adaylar ihtiyaca göre Merkez kampüs ve İlçe merkez yerleşkelerinde bulunan birimlere
dağıtılacaktır.
17-Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniy

BAŞVURU

İlana başvurular www.gumushane.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurmak suretiyle üniversiteye şahsen ya da posta yolu ile yapılacak. Başvuru evrakları İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç