GSB 1017 Sürekli İşçi Alımı Başvuru Şartları ve İllere Göre Dağılım Belli Oldu 2022 İŞKUR Başvuru

GSB 1017 Sürekli İşçi Alımı Başvuru Şartları ve İllere Göre Dağılım Belli Oldu 2022 İŞKUR Başvuru

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 1017 işçi alımı şartları ve illere göre dağılıma yer verildi.

GSB 1017 Sürekli İşçi Alımı Başvuru Şartları ve İllere Göre Dağılım Belli Oldu 2022 İŞKUR Başvuru

GSB 1017 işçi alımı illere göre sayı dağılımı ve başvuru şartları belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplamda 1017 kadrolu işçi alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

- Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

- Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

- Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

- Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

- Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak,

- Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak,

- En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

- Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (12 Ağustos 2022) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- Adayların başvurularının, başvuru yaptığı pozisyon ve meslek koluna uygun olması gerekmektedir

ALIM YAPILAN İLLER

ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI İLLERE GÖRE DAĞILIM

ENGELLİ İŞÇİ ALIMI İLLERE GÖRE DAĞILIM

BAŞVURU

İlana başvurular 8 Ağustos günü başlayacak. Başvuru ekranı açılınca bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 10 Gün Önce
İnşallah banada cıkar