Geyve Belediyesi İkamet Şartı Olmadan Zabıta Memuru Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihleri 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Geyve Belediyesi İkamet Şartı Olmadan Zabıta Memuru Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihleri 2022

Geyve Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda zabıta memuru alınacağına yer verildi. İşte ilan.

Geyve Belediyesi İkamet Şartı Olmadan Zabıta Memuru Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihleri 2022

Geyve Belediyesi zabıta memuru alacak.

Geyve Belediye Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada KPSS puanı ile zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. 

"Geyve Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" ifadeleri ile yayınlanan duyuruya baktığımızda şartların şu şekilde olduğu görüldü:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (A) veya (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 12 ile 16 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuru başladığında , form yayınlandığında haberdar olmak için  TIKLA TAKİP ET

Finans7.com'u takipte kalarak kamu haberlerinden, memur alımlarından bildirimle haberdar olabilirsiniz.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç