Gelir İdaresi Başkanlığı 25 güvenlik görevlisi alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Gelir İdaresi Başkanlığı 25 güvenlik görevlisi alımı yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda 25 güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi.

Kamu 22 Ara 2023 0
Gelir İdaresi Başkanlığı 25 güvenlik görevlisi alımı yapacak

Gelir İdaresi 25 güvenlik görevlisi alımı yapacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında KPSS tercihleri kapsamında 14 ilde istihdam etmek üzere güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi.

Mülakatsız olarak yapılacak kamu personeli alımında başvurular ÖSYM resmi internet adresi üzerinden alınmaya başlandı. Biz de Finans7 olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

TERCİH KODU VE ALIM YAPILACAK İLLER

Personel alımı tercih kodu ve alım yapılan iller şu şekilde:

202011361 Afyonkarahisar 1
202011368 Ankara 2
202011375 Ankara 3

202011382 Antalya 1
202011389 Balıkesir 1
202011396 Diyarbakır 1
202011403 Elazığ 3
202011410 Hakkari 1

202011417 Hatay 3
202011424 İstanbul 4
202011431 İzmir 1
202011438 Malatya 1
202011452 Tokat 1
202011445 Şanlıurfa 1

202011459 Uşak 1

BAŞVURU ŞARTLARI

Güvenlik görevlisi alımına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a) 18 yaşını doldurmuş olmak. 

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 

c) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

ç) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.  Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.

Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.

Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Personel alımına başvurular ÖSYM ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki videoda belirtilen adımları takip etmesi gerekmektedir:

Kadın erkek adaylar bu sayfada >>>Bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç