Gaziantep Üniversitesi Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Gaziantep Üniversitesi Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Gaziantep Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada mülakatsız personel ve işçi alınacağına yer verildi.

Gaziantep Üniversitesi Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Gaziantep Üniversitesi personel alımı yapacak.

Gaziantep Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre ve Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.maddesinin (b) fıkrası kapsamında aşağıdaki kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan personel alımı ilanına baktığımızda en az lise mezunlarından temizlik personeli, sağlık personeli ve büro personeli alımı yapılacağı görülüyor. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin
kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

- Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

- 657 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya
vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul
edilmeyecektir.

- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri
gerekmektedir.

- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim (lise ve
dengi) mezunları içim KPSS P94) Adayların KPSS puanı ile başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması

BAŞVURU

İlana başvurular üniversite personel daire başkanlığına şahsen yapılacak. Bşavuru evrakları ve başvuru adresi için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç