Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak 2024

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak. İşte kadrolar ve şartlar.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak 2024

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alımı yapacak.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve tekniker, teknisyen ve destek personeli kadrolarına en az lise mezunu personel alımı yapılacağına yer verildi. Üniversite tarafından yayımlanan ilana baktığımızda başvuruların 7 Şubat tarihi ile başladığı görülüyor. İşte başvuru bilgisi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
9- Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 60 (atmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular 7 Şubat ile 21 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Başvuru Adresi: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3.Kat 308 nolu oda

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç