Gazi Üniversitesi 19 personel alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Gazi Üniversitesi 19 personel alımı yapacak

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru duyurusu geldi. İşte ilanın başvurusuna dair bilgiler.

Gazi Üniversitesi 19 personel alımı yapacak

Gazi Üniversitesi 19 personel alacak.

Gazi Üniversitesi bir duyuru yayınladı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 19 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göz attığımızda 1 avukat, 6 büro personeli, 1 fizyoterapis, 3 hemşire, 1 diyaliz hemşiresi, 2 tıbbi sekreter, 1 diş protez teknikeri, 1 iklimlendirme teknisyeni, 2 yapı yüzey kaplama teknisyeni, 1 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı görüldü.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2) Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. (26.01.2023 tarih ve 32085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7433 sayılı kanunla gelen değişiklik)" hükmüne
aykırılık teşkil etmemek.

5) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Özel Şartlar
1) Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2) Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3) Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak.)

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarının
açıklamasında belirtilen “Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak” ifadesine ilişkin 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

5) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belgeye sahip olmak.

6) Sertifikaların eğitim sertifikası olması gerekmektedir. Katılım belgeleri kabul edilmeyecektir.

7) Avukat pozisyonu için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine eklenen (RG-7/7/2022-31889-CK-2022/310/1) Ek
fıkra “Yükseköğretim Kurulunca Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumlarının Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen pozisyonlarına
bu Esaslar kapsamında yapılacak sözleşmeli personel alımlarında, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanabilir.” gereği sözlü sınav uygulanacaktır

BAŞVURU

İlana başvurular " http://personelilan.gazi.edu.tr/" adresi üzerinden alınıyor. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç