Garanti BBVA yeni personel alımına başladı: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Garanti BBVA yeni personel alımına başladı: İşte başvuru 2023

Garanti BBVA tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında birçok kadroya yeni personel alınacağına yer verildi.

Garanti BBVA yeni personel alımına başladı: İşte başvuru 2023

Garanti BBVA tarafından art arda ilanlar: Banka memuru alınacak.

Türkiye Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan Garanti BBVA tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya baktığımızda birçok kadroda çalıştırmak üzere personel alımı yapıldığı görülüyor.

Müşteri danıpşmanı, personel gibi kadrolara yapılan bazı alımların pozisyonları ve iş tanımları şu şekilde:

Konsolidasyon Ve Raporlama Uzmanı - Yönetmeni
Konsolidasyon kapsamındaki doğrudan ve dolaylı iştiraklerin mali tablo ve dipnotlarını temin etmek, mutabakat, analiz ve kontrollerini yapmaktan ve Garanti BBVA'nın konsolide raporunun oluşturulmasında görev almaktan sorumludur.

Likidite Riski Yetkilisi - Uzmanı - Yönetmeni
Kurumsal standartlara uygun olarak, risk yönetimine ilişkin prosedür ve kuralları belirlemek ve uygunsa yetkili makamların onayına sunmak. Banka’nın faaliyetlerinin hacmine, niteliğine, karmaşıklığına ve risk izleme ve yönetme kapasitesine uygun olarak riskleri belirlemek, analiz etmek, ölçmek, izlemek, raporlamak ve uygun kontrol yapılarını oluşturmaktan sorumludur.

Likidite Ve Fonlama -Junior Dealer - Dealer
Banka bilançosunun maruz kaldığı likidite, faiz, döviz risklerinin ilgili komitelerce belirlenmiş çerçeveler dahilinde etkin bir şekilde yönetilmesinden, Banka’nın iştirakleriyle Aktif Pasif Yönetimi stratejilerinin uyumlandırılmasından ve sermaye yönetiminden sorumludur.

Mainframe Developer
Bankacılık uygulamalarına yönelik bir ya da birden fazla ürün ve sistemde ekransal ve süreçsel tecrübeye sahip full stack yazılım geliştirici arıyoruz.

Müşteri Danışmanı-İstanbul

Ürün ve hizmet talebiyle şubeye gelen müşteriler ile potansiyel müşterilere anında ve en verimli şekilde hızlı satış yapar ve yeni satış fırsatları yaratır.

Müşteri Koruma Programları Yönetimi Uzmanı,Yönetmeni
Birim, Bireysel müşteri yönetiminin temeli olan kazanım, aktivasyon, koruma ,bağlılık stratejilerinin geliştirilmesi & hayata geçirilmesi amacıyla ilgili tüm Banka birimleri, iştirak ve dış partilerle işbirliği oluşması, performans takibi, kredi, mevduat, yatırım, maaş ödemesi ve işlemsel ürünlerle satış, CRM, müşteri deneyimi platformlarının iş geliştirmesinden sorumludur

Müşteri ürün ve Hizmetleri Uyum Yönetmeni
Bankanın gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin, işlemlerin ve müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin; tabi olunan ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, banka içi politika ve prosedürler ile bankacılık teamüllerine ve etik ilkelere uyumluluğunu sağlanması.

Portföy Yönetimi ve İzleme Yönetmeni
Müşterilerin özellikle enerji, altyapı, diğer yatırım ve satın alım / özelleştirme projelerinin finansmanına yönelik ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılandırılmış finansman metotları geliştirmek ve yatırım ve satın alım projelerinin değerlendirilebilmesi için sektör analizleri yapmak, projenin finansal analizini ve projeksiyonlar hazırlamaktan sorumludur.

Risk Yönetimi Otomasyon Yönetmeni
Piyasa, karşı taraf kredi riski, yapısal faiz, kur ve likidite risklerinin ölçümlenme süreçlerinin manuel süreçlerden arındırılarak yeterli düzeyde otomasyon yapıldığına ve/veya rapor/analiz sahiplerinin yeterli kontrol ortamını sağladığına dair güvence vermekten sorumludur.

RPA Süreç Dönüşüm Yönetmeni
Banka stratejilerini destekleyen etkin ve verimli organizasyonel yapıların ve süreçlerin oluşturulmasını sağlayarak, bankamızın sektördeki rekabet avantajını artırmasına ve sürdürmesine katkıda bulunmaktadır.

Proje finansmanına konu projelerde portföy yönetimi ve izleme işlemlerinin zamanında tamamlanması ve daha etkin izleme için yöntem, süreç ve sistem geliştirilmesinden sorumludur.

Satış ve Hizmet Uygulamaları Geliştirme Yönetmeni
Bireysel müşteri segmentinin kazanım, geliştirme ve koruma stratejilerini belirlemek, mevduat, yatırım ve bağlılık ürünleri için ürün yönetimini gerçekleştirmek, segment ve ürün stratejileri çerçevesinde pazarlama aksiyonları almak ve ihtiyaç duyulan iş geliştirme faaliyetlerini sürdürmekten sorumludur.

Sendikasyon Uzmanı - Yönetmeni

Müşterilerin özellikle enerji, altyapı, diğer yatırım ve satın alım / özelleştirme projelerinin finansmanına yönelik ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılandırılmış finansman metotları geliştirmek ve yatırım ve satın alım projelerinin değerlendirilebilmesi için sektör analizleri yapmak, projenin finansal analizini ve projeksiyonlar hazırlamaktan sorumludur.

Sürdürülebilir Finans Uzmanı - Yönetmeni
Bankamızın öncelikli alanlarından sürdürülebilir finans alanında işkolları ve holding ekipleri ile hedef belirme çalışmaları yürütmek, yeni sürdürülebilir finans ürün ve hizmetleri geliştirmek/ihtiyaçları belirlemek ve risk yönetimi altında bankamızın hedeflerini takip etmekten sorumludur.

Süreç Gelişim Yönetmeni
Banka stratejilerini destekleyen etkin ve verimli organizasyonel yapıların ve süreçlerin oluşturulmasını sağlayarak, bankamızın sektördeki rekabet avantajını artırmasına ve sürdürmesine katkıda bulunmaktadır.

Süreç Madencisi Yönetmeni
Banka stratejilerini destekleyen etkin ve verimli organizasyonel yapıların ve süreçlerin oluşturulmasını sağlayarak, bankamızın sektördeki rekabet avantajını artırmasına ve sürdürmesine katkıda bulunmaktadır.

Teknoloji Satın Alma Uzmanı -Yönetmen
Bankanın ihtiyaç duyduğu tüm ürün/hizmet alımları için tedarikçi temini ile ihale/teklif alma sürecini yönetmek, tedarikçi seçimini yapmaktan sorumludur.

Uygulama Servisleri Rezilyans Yönetimi - Rezilyans Mühendisi
Uygulama Servisleri Rezilyans Yönetimi ekibimizde çalışacak Rezilyans Mühendisi arıyoruz.

Üye İşyeri Portföy Yönetimi Yönetmeni

Müşteri hayat döngüsü dahilindeki tüm süreçlerin (kurulum, onboarding, aktivasyon, churn, retention) takibi, iyileştirilmesi, KPI hedeflerinin gerçekleşmesi için aksiyon planı oluşturulup sonuç analizi yapılarak sürekli gelişiminin desteklenmesi.

Validasyon Yetkilisi - Uzmanı - Yönetmeni
Veri bilimci dönüşüm sürecinin Risk ailesi içindeki uygulamaları kapsamında gereklilikleri ve standartları belirlemek, uygulamak ve yönetmek, banka risk türlerinin sayısallaştırılmasına ve değerlendirilmesine yönelik tasarlanan risk modelerinin validasyonunu gerçekleştirmek, model riskini minimize etmek amacıyla, model politika kural setlerini takip etmekten sorumludur.

Yazılım Mühendisi
Garanti BBVA Teknoloji bünyesindeki yazılım ekipleri için Yazılım Mühendisi takım arkadaşları arıyoruz.

BAŞVURU

Garanti BBVA'ya yapılacak personel alımıda başvurular internetten alınıyor. Adaylar başvurularını aşağıdaki sayfadan yapacak.

"https://kariyer.garantibbva.com.tr/tum-kariyer-firsatlari"

Kadın erkek adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç