Galatasaray Üniversitesi 29 sözleşmeli personel alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Galatasaray Üniversitesi 29 sözleşmeli personel alımı yapacak

Son dakika haberi: Galatasaray Üniversitesi 29 personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın başvurusuna dair detaylar ve başvuru bilgileri yazımızda.

Galatasaray Üniversitesi 29 sözleşmeli personel alımı yapacak

Galatasaray Üniversitesi 29 personel alımı yapacak.

Galatasaray Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Mülakatsız şekilde yapılacak kamu personeli alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

BAŞVURU

Personel alımına başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak:

a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),
b) Diploma/mezuniyet belgesi ve sertifikaların onaylı fotokopisi,
c) Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi,
ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ile aranan nitelikleri gösterir belgeler ve sertifikalar (İlanın yayınlandığı tarih itibariyle istenilen sertifikalara sahip olmak gerekmektedir.),
f) 1 adet fotoğraf.

Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 10.03.2023 mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde istenilen evrakların başvuru süresi içinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan ve e- devlete yüklenen
sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvuruları kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.
3) YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ İLE DİĞER HUSUSLAR
a) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde
başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadrolara yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.
b) Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
c)Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında
yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç