Fırat Üniversitesi sözleşmeli 40 personel alımı yapacak

Fırat Üniversitesi sözleşmeli 40 personel alımı yapacak

Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. 40 personel alımının başvurusuna dair detaylar yazımızda.

Fırat Üniversitesi sözleşmeli 40 personel alımı yapacak

Fırat Üniversitesi 40 personel alacak.

Fırat Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında hemşire, sağlık fizikçisi, anestezi teknikeri, diyaliz teknikeri, radyoloji teknikeri, patoloji teknikeri, radyoterapi teknikeri, tıbbi laboratuvar teknikeri, elektrik teknikeri, makine teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, temizlik görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacağına yer verildi.

a) Türk Vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,  

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak, 3- 2022 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, 4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular "http://personelilan.firat.edu.tr/" adresi üzerinden alınacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;