EYT öncesi staj ve çıraklık mağdurları için yeni kanun teklifi meclise sunuldu

EYT öncesi staj ve çıraklık mağdurları için yeni kanun teklifi meclise sunuldu

Son dakika haberi: EYT teklifinden önce staj ve çıraklık mağdurları için TBMM'ye bir kanun teklifi verildi.

Emekli Haberleri 19 Ocak 2023 22:18 4
EYT öncesi staj ve çıraklık mağdurları için yeni kanun teklifi meclise sunuldu

Staj ve çıraklık süresi mağdurları için EYT öncesi bir kanun teklifi.

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların beklediği açıklama geçen haftalarda gelmiş ve 2 milyon 250 bin EYT2liye emeklilik yolunun açıldığına yer verildi. EYT'de yaş şartının kaldırılması sonrası emekli olacak personeller büyük sevinç yaşarken sigorta başlangıcına takılan vatandaşlar ise staj ile çıraklık sürelerinin sayılmasını, sigorta başlangıç tarihinin geri çekilmesi durumunda emekli olabileceklerini söyledi. Ancak Çalışma Bakanlığı bu duruma kapıları kapatmıştı.

EYT gelecek haftalarda meclise gelecek. Meclise gelmeden önce staj ve çıraklık sürelerinin sigortadan sayılması için meclise bir kanun teklifi geldi. CHP'li Tekin Bingöl tarafından hazırlanan ve Plan Bütçe Komisyonu'na gelen 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin özeti şu şekilde oldu:

"Teklif ile, kısa vadeli sigorta kollarına tabi olan çırak, bursiyer, kursiyer ve stajyerlerin uzun vadeli sigorta kolları bakımından da sigortalı olarak tanınması, çıraklık, kursiyerlik ve staj sürelerinin başlangıç tarihlerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından da hizmet ve sigorta başlangıç tarihi sayılması, stajda geçen sürelerin borçlanılabilmesi ve çıraklık ile staj başlangıç tarihlerinin sigorta başlangıç tarihi olarak esas alınması amaçlanmaktadır"

Kanun teklifi sürecinden haberdar olmak için TIKLA İNDİR

KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ

Kanun teklifinin tam metni şu şekilde:

"5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki (h) fıkrası eklenmiştir.
"(h) Maddenin (b) ve (e) fıkralan kapsamındaki sigortalılar Kuruma başvurmak şartıyla, uzun
vadeli sigorta kollan açısından sigortalı sayılırlar."
MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 7nci maddesinin birinci fıkrasmın (a) bendine "bursiyer" ibaresinden sonra gelmek
üzere "kursiyer" ibaresi ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların uzun vadeli sigorta kolları
açısmdan sigortalılık başlangıç tarihi kısa vadeli sigortalılık tarihinin başlangıcı olarak
tanımlanır. Sigortalı 18 yaşmdan küçük ise uzun vadeli sigorta kollan açısından sigortalılık
başlangıcı tarihi olarak 18 yaşım doldurduğu gün olarak esas alınır."
MADDE 3- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve maddenin dördüncü fıkrasımn (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"k) 5/6/1986 tarihli ve 2208 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirlenen aday çırak, çırak ve
işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında
tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından
desteklenen projelerde görevli kursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46'ncı
maddesine tabi olarak kısmî zamanlı çalıştırılan öğrencilerin bu bentte belirtilen sigortalılık
süreleri,"
a) Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h), (j) ve (k) bentleri gereği borçlananlar, borçlandığı
tarihteki 4 üncü maddenin birinci fîkrasınm ilgili bendine göre,"
MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür"

 

Yorumlar (4)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 11 Ay Önce
tayyip erdoganın suriyeli kardesleri emekli olur ise hiç şaşırmayın arkadaslar
Ziyaretçi 11 Ay Önce
staj madurlarını eyt ye almıyorlar ise bidaki dönem secimde tayyip ergogan suriyeli kardeslerim dedigi suriyelileri emekli ederse hiç şaşırmam
Ziyaretçi 11 Ay Önce
AKP nin A sı Adaletse Bu kadar mağdur seçmene üvey evlat muamelesi yapmayacaktır. Çünkü Bu bir HAK GASPI dır
Ziyaretçi 11 Ay Önce
Teklif kimin
;