Eskişehir Teknik Üniversitesi güvenlik görevlisi ve büro personeli alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Eskişehir Teknik Üniversitesi güvenlik görevlisi ve büro personeli alımı yapacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi güvenlik görevlisi ve büro personeli alımı yapacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi büro personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapacak.

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre üniversitede çalıştırmak üzere sözleşmeli 8 personel alımı yapılacağına yer verildi. Büro personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak personel alımına baktığımızda başvuruların başladığı görülüyor.

En az lise mezunları arasından, KPSS P93 ile KPSS P94 puan türleri ile yapılacak personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

İLANA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

c. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

f. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

2- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olması gerekmektedir.

3- Başvuruların; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15.
günün mesai saati bitimine kadar) istenen belgelerle birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi
Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir adresine şahsen veya son
başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde postayla yapılması gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz
edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
(Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak,
atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecektir.)

KADROLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Başvurular, aşağıdaki linkte belirtilen evraklarla birlikte yapılacak.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç