Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alımı yapacak 2023

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi farklı kadrolarda olmak üzere 45 personel alımı yapacak. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alımı yapacak 2023

Son dakika: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alımı yapacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve büro personeli, mühendis, programcı, temizlik görevlisi kadrolarında istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İşte başvuru şartları ve detayları...

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut
veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu
belgelemeleri istenecektir.)
ç) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
e) Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim
mezunlarında KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.
g) Erkek adaylar için; askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. (İlan başvuru tarihi itibariyle askerliğini
yapıyor olanlar başvuru yapamazlar.)

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

- Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu ile kılavuz https://ebyu.edu.tr/ adresinde yayımlanacaktır.)
- 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
- 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
- e-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi,
- e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti veya kimlik belgesinin ön yüzünün fotokopisi,
- e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir
belge başvuru formuna eklenmelidir.)
- e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Belgesi,
- Sertifika/belge istenilen pozisyon için ilgili belgenin onaylı sureti. (onaysız olarak gönderilen belgelerde başvuru geçersiz sayılacaktır.)
- Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (SGK Hizmet dökümünde sadece e-Devletten alınan belgeler kabul
edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
- Tekniker pozisyonu için; başvuruda bulunacak kişi herhangi bir kamu kurumunda çalışıyor ise onaylı hizmet belgesi ile ilgili pozisyonun “Aranılan
Şartlar ve Görev Tanımı” kısmında belirtilen ilgili alan/alanlarda istenilen süre kadar çalıştığını gösterir ilgili makam yazısı.
- Programcı unvanlı pozisyon için; YDS veya dengi yabancı dil belgesi. (En az “D” düzeyinde)
- Mühendis ve Tekniker pozisyonları için; Görevini devamlı yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık, seyahat, arazide çalışma vb. engelleri
bulunmadığına dair beyan. (Beyan formuna https://ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden
bu hususun bulunduğuna dair sağlık raporu istenecektir.)
- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için; Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına
dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden
“Temizlik Personeli Olabilir.” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)

BAŞVURU 

Üniversite tarafından yayımlanan ilana başvurular 25 Nisan tarihi ile başlamış olup 12 Mayıs tarihinde sona erecek. Başvuru yapacak adayların başvuru formu ve ilandaki pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde Üniversite Personel Daire Başkanlığına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Şahsen yapılacak başvurularda başvuru için istenilen belgeler Üniversite Genel Sekreterliğine bağlı yazı işlerine teslim edilmesi gerekmektedir. 

Başvuru Adresi: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZİNCAN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç