Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak 30 Haziran 2022

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak 30 Haziran 2022

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunlarından personel ve işçi alınacağına yer verildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak 30 Haziran 2022

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını açıkladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü tarfından az önce bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 

En az ortaöğretim mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında duyuru, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere “Programcı” unvanlı pozisyon
için 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puanı sırasına (KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.) konulmak kaydıyla yapılacak yazılı sınav sonucunda, diğer pozisyonlar için ise mezkur maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması (ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.) esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayımlandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

e) Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

f) 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır

ALIM YAPILAN KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular Üniversitenin resmi sayfası üzerinden alınıyor. Başvuru evrakları ve bilgileri için TIKLAYIN

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 2 Ay Önce
Demek ki alacaklari yandaslar lise on lisans mezunu devam