Erdoğan imzaladı: Türkiye Maarif Vakfına MEB bütçesinden 5.7 milyar TL kaynak verilecek
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Erdoğan imzaladı: Türkiye Maarif Vakfına MEB bütçesinden 5.7 milyar TL kaynak verilecek

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile Türkiye Maarif Vakfına 5.7 milyar liralık kaynak aktarılacağı bildirildi.

Erdoğan imzaladı: Türkiye Maarif Vakfına MEB bütçesinden 5.7 milyar TL kaynak verilecek

Erdoğan imzaladı: Türkiye MAarif Vakfı'n a 5.7 milyar lira kaynak aktarılacak.

28 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren düzenlemeye baktığımızda Türkiye Maarif Vakfı'na MEB bütçesinden 5.7 milyar liralık kaynak aktarılacağı bildirildi. Yayınlanan resmi karar şu şekilde:

28/5/2024 TARİHLİ VE 8568 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitimleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasıdır.

Kaynak tutarı
MADDE 2- Türkiye Maarif Vakfına, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşıulanmasına yönelik olarak, 2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 5 milyar 702 milyon Türk Lriasına kadar kaynak aktarılabilir.

Yürürlük
MADDE 3- Bu karar 1/1/2024 tarihindne geçerli olmak üzere yayımı tarhinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 4-Bu karar hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemenin tam metni şu şekilde:

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç