Erciyes Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı Başvurusu Başladı 2022

Erciyes Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı Başvurusu Başladı 2022

Son dakika haberi: Erciyes Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı ve başvurular alınmaya başladı. İlan bilgileri yazımızda.

Erciyes Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı Başvurusu Başladı 2022

Erciyes Üniversitesi personel alımı yapacak. 

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az ortaöğretim mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Bugün , "Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayımlanan personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak,
başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans
düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı
bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması
gerekmektedir.
8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok
tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet
sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi
poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak
üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti
tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani
hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe
başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen
İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde
yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı,
başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
13. H01, DS01, DS02 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, ST01 Nitelik Kodlu pozisyon Veteriner Fakültesi ve
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde, TK01 ve TK02 Nitelik Kodlu
Pozisyonlar Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, BP01 Nitelik Kodlu pozisyon Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan eğitim merkezlerinde, BP02, BP03 ve DP06
Nitelik Kodlu pozisyonlar Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde, DP01, DP02, DP03,
DP04, DP05 Nitelik Kodlu pozisyonlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde
görevlendirilecektir.
14. DP01, DP02, DP03, DP04 Nitelik Kodlu pozisyonlar Üniversitemize bağlı tüm
birimlerde mevcut görevleri ile birlikte destek personeli unvanı için öngörülen temizlik, basit
bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi,
dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde de çalıştırılacaktır.
15. İlgili tüm pozisyonlarda adayların atanmasına müteakip Üniversitemizin ilgili
birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde ilgili mevzuat
uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.
16. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların
belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
17. H01 (Hemşire/Lisans), TK01 ve TK02 Tekniker Nitelik Kodlu Pozisyonlara müracaat
edecek adaylarda 08\07\2022 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak şartı
aranacaktır. (08\07\1987 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
18. DS01, DS02, ST01, BP01, BP02, BP03, DP01, DP02, DP03, DP04, DP05, DP06
Nitelik Kodlu Pozisyonlara müracaat edecek adaylarda 08\07\2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz)
yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (08\07\1992 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların 22 Temmuz tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. 

Başvurular  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden alınıyor.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç