Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı başvuru ekranı açıldı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı başvuru ekranı açıldı 2023

Erciyes Üniversitesi en az lise mezunları arasından personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvuru bilgileri ve şartları yazımızda.

Sözleşmeli Personel Alımı 10 Mayıs 2023 13:50 0
Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı başvuru ekranı açıldı 2023

Erciyes Üniversitesi 45 personel alacak.

Erciyes Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 45 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Söz konusu personel alımı ilanına baktığımızda başvuruların bugün başladığı görülüyor. Peki ilana kimler başvuru yapabilir?

Büro personeli, tıbbi sekreter, tıbbi laboratuvar, ATT, temizlik personeli, hastane hizmetlisi, destek personeli, sıhhi tesisatçı, destek personeli, bahçıvan, aşçı kadrolarına yapılan personel alımında başvuru detayları şu şekilde:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlan başvuru genel şartları şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir.
8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.
10. Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
11. Açık ve Kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak. (Kişilerin beyanı esas alınacaktır.)
12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
13. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)
14. Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 24/05/2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (25/05/1988 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaya başladı. Başvuru yapmak isteyenlerin Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir.

Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada sağ kısımda bulunan başvur butonu üzerinden kariyer kapısına giderek başvurunuzu yapın. Kadın erkek ilana başvuru yapacaklarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç