Erciyes Üniversitesi 59 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvuru başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Erciyes Üniversitesi 59 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvuru başladı

Erciyes Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 2023 yılı personel alımı ilanının yayınlandığına yer verildi. İşte başvuru bilgileri.

Erciyes Üniversitesi 59 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvuru başladı

Erciyes Üniversitesi personel alımı yapacak.

Erciyes Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 4/B'li olarak çalıştırmak üzere yapılacak sözleşmeli personel alımında başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Peki başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte başvuru bilgileri.

İlana baktığımızda alınacak personellerin büro personeli, destek personeli, hayvan yetiştiricisi, temizlik personeli, bahçıvan, aşçı, mobilya döşemecisi, tıbbi dökümantasyon ve sekreter, Tıbbi Laboratuvar teknisyeni, Fizyoterapist, hemşire, laborant, psikolog, tıbbi görüntüleme teknikeri, tıbbi laboratuvar teknikeri, ağız ve diş sağlığı teknikeri, ameliyathane teknikeri, bilgisayar programcısı, elektrik teknolojisi teknikeri kadrolarına alınacağına yer verildi. İşte ilanların başvuru bilgileri.

BAŞVURU ŞARTLARI

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.-

-KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir.

-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

-Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

-Açık ve Kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak.

-Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)

-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

-Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi (28/09/2023) itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (29/09/1988 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.) 

BAŞVURU

İlana başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınıyor.

Linke tıklayın ve açılan sayfada giriş yaparak ilana başvurunuzu yapabilirsiniz. Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç