Erciyes Üniversitesi 138 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Erciyes Üniversitesi 138 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Erciyes Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı ve en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli ve işçi alımı yapılacağına yer verildi.

Kamu 26.4.2022 08:30 0
Erciyes Üniversitesi 138 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir ilan yayımlandı ve en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi.

 

Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi tarafından bugün bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre yapılacak personel alımında adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre üniversitede fakrlı birimlerde istihdam edilecekler. Toplamda 138 sözleşmeli personel alımı için başvuru bilgileri finans7.com'da.

 

Alınacak adaylar Üniversite Rektörlüğüne bağlı birimlerde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde,  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, Veteriner Fakültesinde, Genom ve Kök Hücre Merkezinde, n İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde, Diş Hekimliği Fakültesinde ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında çalıştırılacaklar. 

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. hükmüne uygun olması.

10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

 

ÖZEL ŞARTLAR - ALIM YAPILAN KADROLAR

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

İlana başvuru yapacak adayların internet üzerinden müracaatını 10 Mayıs 2022 tarihine kadar yapması gerekmektedir. Başvurular erciyes.edu.tr adresi üzerinde bugün açılacak Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfasından yapılabilecek. Bunun yanı sıra başvuru Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı sayfasından yapılabilecek. : https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

 

YENİ İLANLARDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç