Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı teknisyen, büro ve temizlik personeli alımı yapacak 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı teknisyen, büro ve temizlik personeli alımı yapacak 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 4 kadroya personel alınacağına yer verildi.

İşçi Alımı 24 Şubat 2023 09:35 2
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı teknisyen, büro ve temizlik personeli alımı yapacak 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasıjnda 16 temizlik personeli, 2 inşaat teknisyeni, 1 mobilya teknisyeni, 6 büro personeli olmak üzere toplamda 25 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

UNVANI : Destek Personeli (Temizlik)
ADET : 10
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P94

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 60 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
-Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

UNVANI : Destek Personeli (Temizlik)
ADET : 6
CİNSİYETİ : Kadın
ÖĞRENİM : Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P94

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 60 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
-Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

UNVANI : Teknisyen (İnşaat)
ADET : 2
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve
 dengi) programlarından birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94

-Meslek liseleri veya teknik liseler ile dengi okulların Yapı Yüzey Kaplama, Yapı Yüzey
Kaplama ve Yalıtım, Yapı Yalıtımı, Yapı İç Mekân Dekorasyonu, Yapı Dekorasyonu, Betonarme
Yapı Sistemleri, Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi dallarının birinden mezun olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 60 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

UNVANI : Teknisyen (Mobilya)
ADET : 1
CİNSİYETİ : Erkek
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve
 dengi) programından mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS -P94

-Meslek liseleri veya teknik liseler ile dengi okulların Ahşap Doğrama Teknolojisi, Ahşap
Doğrama ve Kaplama, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, Mobilya İmalatı, Mobilya İskeleti ve
Döşemesi dallarının birinden mezun olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 60 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

UNVANI : Büro Personeli (Lisans)
ADET : 4
CİNSİYETİ : Erkek-Kadın
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının
birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P3

-Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya İnsan Kaynakları Yönetimi lisans
programlarının birinden mezun olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya üzeri puan
almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

UNVANI : Büro Personeli (Lisans)
ADET : 1
CİNSİYETİ : Erkek-Kadın
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının
 birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P3

-Yükseköğretim kurumlarının Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programından mezun
olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya üzeri puan
almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

UNVANI : Büro Personeli (Lisans)
ADET : 1
CİNSİYETİ : Erkek-Kadın
ÖĞRENİM : Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının
 birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ : KPSS P3

-Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik,
Dokümantasyon ve Enformasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya üzeri puan
almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

3.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
3.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi
yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
3.3.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3.4.Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden
mezun olmak.
3.5.399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev
yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin
kararda belirtilen “… sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını
tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan
pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara
yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci
fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.”
hükmüne uygun olmak.
3.6.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

BAŞVURU

İlana başvurular 1-15 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı açılınca haberdar olmak için TIKLA İNDİR

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (2)

Seç


Ziyaretçi 30 Gün Önce
Yaş sınırı kaldırılsın 30 yaşında yeni evlenenler oluyor yaş şartının 45 olması gerek hatta hiç olmasın
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Yaş sınırı kaldırılsın artık bu nedir ya insanlar 30 yaşında okul bitiriyor maddi durumu olmuyor ailevi problemleri oluyor başvuru yapamıyor Türkiye nüfusu yaşlanıyor şu yaş sınırı kaldırılsın artık bu nedir ya h genç olsun hem tecrübeli olsun 30 yaşını geçenler ölsün mü bu nedir ya nasıl bir ülkede yaşıyoruz