En Az Ortaöğretim Mezunu Kadrolu Düz Memur ve Zabıta Alımı Başvurusu Başladı: Güngören Belediyesi

En Az Ortaöğretim Mezunu Kadrolu Düz Memur ve Zabıta Alımı Başvurusu Başladı: Güngören Belediyesi

Güngören Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı ve en az ortaöğretim mezunlarından düz memur ve zabıta alımı başvuru formuna yer verildi.

En Az Ortaöğretim Mezunu Kadrolu Düz Memur ve Zabıta Alımı Başvurusu Başladı: Güngören Belediyesi

Güngören Belediyesi en az lise mezunu memur ve zabıta alımı başladı.

Güngören Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda en az lise mezunları arasından düz memur ve zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan duyuruya baktığımızda başvuruların başladığı görüldü.

İstanbul ili Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği  hükümlerine göre yapılacak memur alımında başvuru formu yayınlandı ve başvurusu alınmaya başladı. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanununun 48 inci Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A Maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. (Boy ve kilo tespitleri başvuru evrakları alınmadan önce yapılacaktır.)

- Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU

İlan başvuru formu yayınlandı ve başvurular 29 Haziran ile 1 Temmuz tarihine kadar alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte başvurusunu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki Güngören Belediye Başkanlığı 'na yapılacak.

Zabıta memuru alımı için başvurular şahsen yapılacak. 

Memur kadrosu için başvurular belirtilen adrese şahsen, iadeli taahhütlü posta yolu ile ya da mail yolu ile yapılabilecek.  Başvuru duyurusu şu şekilde:

"Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@gungoren.bel.tr mail adresine yapabileceklerdir.

Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Güngören Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir."

BAŞVURU EVRAKLARI

-Başvuru formu

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

- Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

BAŞVURU FORMU YAYINLANDI

Başvuru formu için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

KAMU İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN FİNANS7.COM MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİN.

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Yorumlar (3)

Seç


Ziyaretçi 2 Ay Önce
Dalga mi geçiyorsunuz ortaöğretim diyorsunuz kpss puanı çıkıyor
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Sürücü belgesi zorunlu mu
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Sürücü belgesi zorunlu mu