En az lise mezunu kadın erkek personel alımı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı sona eriyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

En az lise mezunu kadın erkek personel alımı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı sona eriyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve başvurusu başlayan personel alım ilanına başvurular 16 Temmuz'da sona erecek.

En az lise mezunu kadın erkek personel alımı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı sona eriyor

En az lise mezunu kadın erkek personel alım ilanına başvuru sona eriyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve başvurusu başlayan personel alım ilanına başvurular 16 Temmuz'da sona erecek. Üniversite tarafından yayımlanan ilana göre destek personeli,şoför, güvenlik görevlisi, diyetisyen, psikolog, tekniker, mühendis, teknisyen, büro personeli kadrolarına en az lise mezunu kadın erkek personel alımı yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının başvuru bilgisine yer verdik. İşte başvuru bilgisi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (sağlık raporu ile belgelendirilecektir) .

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

8- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun, başvuruda istenen puan ve üzeri almış olması gerekmektedir.
- Ortaöğretim mezunları için 2022 dönemi KPSS P94 puanı,
- Önlisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P93
- Lisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.

10- Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir (e-devlet ya da SGK sistemi üzerinden alınan doğrulama koduna sahip belgeler kabul edilir)

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

12- Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.

14- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

15- Başvuruda istenilen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.

16- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular 16 Temmuz tarihine kadar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte Üniversite Rektörlüğüne evrak kayıt birimine şahsen yapmaları gerekmektedir. İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç