Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS'siz personel alımı yapıyor: İşte işkur başvurusu 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS'siz personel alımı yapıyor: İşte işkur başvurusu 2024

EGM bünyesine KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılıyor. İlana baktığımızda başvuruların başladığı görülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS'siz personel alımı yapıyor: İşte işkur başvurusu 2024

Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS'siz personel alımı yapıyor.

EGM tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda il emniyet müdürlükleri bünyesine alım yapılacağı görülüyor. Tek ilana baktığımızda servis elemanı kadrosuna alım yapılacağı görülürken personel alımına başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekiyor:

Başvuruya ilişkin bilgiler şu şekilde:

En az ilkokul, en fazla ön lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir belge sunulacaktır.
Adli Sicil Belgesi sunulacaktır.
Sevis Elemanı (Garson) mesleğinde 1 yıl deneyime sahip olmak (adı geçen Servis Elemanı-Garson meslek koduyla talep edilen deneyim süresi kadar SGK'da kayıtlı prim gününe sahip olduğunu SGK dökümü ile belgelemek)
Servis Elemanı(Garson) İş kolunda alınacak personele asgari ücret ödenecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 4. Maddesine iatinaden, işçi olarak alınacaklarda; 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusuluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güeni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartlarına haiz olmak.
Başvuru sayısının talep edilen sayının 4(dört) katını aşması durumunda 19.02.2024 Pazartesi günü saat 14:00' de Çanakkale 2. Noteri huzurunda Emniyet Müdürlüğü Eğitim Salonunda kura çekilecektir. Kura sonrası belirlenen asil ve yedek adaylar için 20.02.2024 Salı günü saat 14:00' de Polisevi Şube Müdürlüğü Hizmet Binası 4. katında bulunan Vip Salonunda oluşturulan komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.
Başvuru sayısının talep edilen sayının 4(dört) katını aşmaması durumunda noter kurası çekilmeyecek, başvuran ve 13.02.2024 Salı günü saat 17:00'a kadar Polisevi Şube Müdürlüğü'ne evrak teslim eden tüm adaylar için 20.02.2024 Salı günü saat 14:00' de Polisevi Şube Müdürlüğü Hizmet Binası 4. katında bulunan Vip Salonunda oluşturulan komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.
13.02.2024 Salı günü 17:00 kadar Evrak teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. (Noter kurasına dahil edilmeyecektir)
Asil adayların başarılı olması durumunda yedek adaylar için mülakat yapılmayacaktır.
Polisevi Şube Müdürlüğümüz 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı resmi Gazetede yayınlanan ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' e uygun şartlarda, belirli süreli sözleşmeli personel alınması amacıyla, alınacak personellerin belirlenmesi için Müdüriyet Makamının olurları ile oluşturulan mülakat komisyonu toplanarak, Sözlü ve Uygulamalı Mülakata girecek olan adayların Mesleki Bilgi (25 puan), Genel Kültür (20 puan), Dış Görünüş (15 puan), İletişim, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan) ile kendini ifade edebilme, anlama ve kavrama kabiliyeti, Uygulama (20 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılması, Başarılı sayılabilmek için yapılacak olan sözlü ve uygulamalı mülakattan 100 tam puan üzerinden en az 60(altmış) puan alınması gerekmektedir.
İşe alınmak için Polisevi Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak gerekmektedir.
Ayrıca alınacak tüm personeller devlet memuru olmayıp (belirsiz süreli) statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar dahilinde devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işçi statüsüne geçişi de söz konusu değilidir.
Kurumumuzca işe başvuruda bulunan kişilere yapılacak her türlü duyuru kurumumuza ait santral numaraları olan 0 286 213 80 89 ve 0 505 318 17 12 numaralı telefonlardan İŞKUR tarafından gönderilen listede bulunan başvuru sahiplerine ait irtibat numaraları üzerinden aranmak suretiyle yapılacaktır.                                                                         

İşe alınacak kişilerin 13.02.2024 Salı günü saat 17:00'a kadar Polisevi Şube Müdürlüğü'ne teslim etmesi gereken belgeler;

En az ilkokul, en fazla ön lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir belge sunulacaktır.
Adli Sicil Kaydı belgesi sunulacaktır.
Daha önceden Servis Elemanı(Garson) meslek koduyla 1 yıl iş deneyimine sahip olduğunu  SGK dökümü ile belgeleyecektir. 
Milli Eğitim Bakanlığı veya hijyen eğitimi verme yetkisi olan firmalardan 'Hijyen Eğitim Sertifikası' belgesini sunacaklardır.
Genel Şartlar;

İlanın son başvuru tarihinden önce istenilen belge ve deneyimlere sahip olmak gerekmektedir.
Lojman imkanı bulunmamaktadır.
Personellerin çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenmektedir.
Mülakatı kazanan adayların işe alım aşamasında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce güvenlik soruşturması yapılacak olup, sakıncalı bir durumunun bulunmaması şartı aranacaktır.
Sözlü ve Uygulamalı sınavı kazanan adaylar sağlık problemi olmadığını, sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.
Kurumumuzca işe başvuruda bulunan kişilere yapılacak her türlü duyuru İŞKUR tarafından gönderilen listede bulunan irtibat numaraları üzerinden telefon ile aranmak suretiyle yapılacaktır. Listede belirtilen numaraya ulaşılamaması durumunda veya çağrıya geri dönüş yapılmaması durumunda hakkından vazgeçilmiş sayılacaktır.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki videoda belirtilen adımların takip edilmesi ile iŞKUR üzerinden yapılacak:

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç