Elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon borcu takibe düşenler dikkat: Yeni tarih açıklandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon borcu takibe düşenler dikkat: Yeni tarih açıklandı

Son dakika haberi: Takibe düşen abonelik borçlarına düzenleme geldi. Gelen düzenleme ile 3 yıllık bir süre uzatımı oldu.

Elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon borcu takibe düşenler dikkat: Yeni tarih açıklandı

Takibe düşen vatandaşların borçları 5 yıl sonra silinecek ama...

21 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarında borcun düşmesinde düzenleme yapıldığına yer verildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme şu şekilde:

"ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “imza sirküsünü” ibaresi “sicil tasdiknamesini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür"

DÜZENLEME İLE NE DEĞİŞTİ?

Daha önce düzenleme şu şekildeydi: "Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren iki yıl içinde haciz talep edilmezse takip düşer. İtirazın hükümden düşürülmesine ilişkin dava açılması hâlinde davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre hesaba katılmaz"

Bu düzenlemeye göre ödeme emrinin tebliği sonrası 2 yılda takip düşüyordu. Ancak artık 5 yıl sonra takip düşecek.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç