EGM sivil personel görevde yükselme sınav duyurusu geldi

EGM sivil personel görevde yükselme sınav duyurusu geldi

Son dakika haberi: EGM sivil personellerin görevde yükselme sınav duyurusu geldi. İşte gelen açıklama.

Kamu 19 Eylül 2023 13:11 0
EGM sivil personel görevde yükselme sınav duyurusu geldi

Son dakika: EGM görevde yükselme sınav duyurusu geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada EGM sivil personellerinin görevde yükselme sınav detaylarına yer verildi.

Sınav duyurusu ve kadrolar ile bilgiler şu şekilde:

2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA İLAN EDİLEN ÜNVANLAR  GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ ÜNVANLAR:
A) MERKEZ
S.NO ÜNVAN ADI
1 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
2 MEMUR
3 ŞOFÖR

B) TAŞRA
S.NO ÜNVAN ADI
1 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
2 MEMUR
3 ŞOFÖR

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ ÜNVANLAR:
A) MERKEZ
S.NO ÜNVAN ADI
1 PROGRAMCI
2 MÜHENDİS Elektrik-Elektronik
İnşaat
Makine
3 TEKNİKER Elektrik
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
4 TEKNİSYEN Ağaç İşleri
Aşçı
Elektrik
Metal İşleri
Sıhhi Tesisat

B) TAŞRA
S.NO ÜNVAN ADI
1 PROGRAMCI
2 MÜHENDİS Elektrik-Elektronik
İnşaat
Makine
3 TEKNİKER Aşçı
Elektrik
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Makine
Mobilya ve Dekorasyon
4 TEKNİSYEN Ağaç İşleri
Aşçı
Elektrik
İnşaat
Makine
Metal İşleri
Sıhhi Tesisat

* Mühendis, Tekniker ve Teknisyen ünvanlarına başvuruda bulunacak adaylar için, “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği” Başvuru Modülünde, talep ettiği ünvanlar için mezun oldukları bölüm ile ilgili branşı seçmeleri gerekmektedir. 
* İlan edilen bahse konu ünvanların branşları için öğrenim bölümü yeterlilikleri, MEB ve YÖK tarafından hazırlanan kod kılavuzlara göre değerlendirilecektir. Bu kılavuzlarda belirtilen bölümler dışında başka bölümlerden mezun olanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuruya devam edemeyeceklerdir. 
* Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı kapsamında ilan edilen ünvanlara ilişkin belirlenen münhal kadro sayısı ve bu sayı esas alınarak yapılan birim planlamaları Ek-4’de belirtilmiştir. 

3) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
A) GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre Görevde Yükselme Sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, (Adayların EK-4 listede ilan edilen kadro derecelerine atanabilmeleri hususunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 ve 76’ncı maddeleri ile 68’inci maddesinin (B) bendi ile ilgili 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.)
b) Son performans değerlendirme puanı en az (3.00) olmak,
c) Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak,
B) GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLAN KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci bendi uyarınca, Görevde Yükselme Sınavına başvuruda bulunacak adayların, anılan Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen genel şartlar ile 7’nci maddesinde belirtilen başvuruda bulunmak istedikleri ünvanlara ilişkin aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Bilgisayar İşletmeni veya Memur kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak,
2) Son başvuru tarihi itibariyle; en az bir yıl aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı veya hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam iki yıl hizmet süresi bulunmak,
3) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanacaklar için yukarıdaki şartları taşımaları kaydıyla; Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, yetkili özel eğitim kurumları veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu bilgisayar eğitimine ilişkin sertifikaya sahip olmak ya da bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak.

b) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim kurumu mezunu olmak,
2) En az “B sınıfı” sürücüsü belgesine sahip olmak,
3) Son başvuru tarihi itibariyle; en az bir yıl aşçı, hayvan bakıcısı, teknisyen yardımcısı veya hizmetli kadrosunda olmak üzere toplam iki yıl hizmet süresi bulunmak.

C) ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ OLAN KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 8’incı maddesine göre Ünvan Değişikliği Sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak, (Adayların EK-4 listede ilan edilen kadro derecelerine atanabilmeleri hususunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 ve 76’ncı maddeleri ile 68’inci maddesinin (B) bendi ile ilgili 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.)
b) Son performans değerlendirme puanı en az (3.00) olmak,
c) Ünvan Değişikliği sınavında başarılı olmak,

D) ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinin ikinci bendi uyarınca, Ünvan Değişikliği Sınavına tabi ünvanlara başvuruda bulunacak adayların, anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilen genel şartlar ile 9’uncu maddesinde belirtilen başvuruda bulunmak istedikleri ünvanlara ilişkin aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren bölümlerinden mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına (Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla yeni adı “Yazılımcı Sertifikası” olarak geçmektedir.) sahip olmak veya en az iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak,
2) Emniyet Teşkilatında kullanılmakta olan işletim sistemi ve programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı, yetkili özel eğitim kurumları veya yükseköğrenim kurumlarından birinin vermiş olduğu ilgili sertifika ile belgelendirmek.
b) Mühendis kadrosuna atanabilmek için; Üniversitelerin en az dört yıllık yükseköğrenim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak,
c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; yüksekokulların ilgili bölümlerinden tekniker ünvanı ile mezun olmak.
d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; mesleki veya teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç