EGM Resmi Yazıyı Gönderdi: Polislerin Çalışma Saati Değişiyor

EGM Resmi Yazıyı Gönderdi: Polislerin Çalışma Saati Değişiyor

Emniyet Genel Müdürü'nün imzası ile 81 şehirdeki Emniyet Müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda polislerin yeni çalışma saatlerine geçmesi gerektiğine yer verildi.

Çalışma Hayatı 01.4.2022 20:13 0
EGM Resmi Yazıyı Gönderdi: Polislerin Çalışma Saati Değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada polislerin 8/24 çalışma düzenine geçmesi gerektiğine yer verildi.


Geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge yayımlandı. Yayımlanan genelgede birim çalışma saatleri geçen hafta personel daire başkanlıklarından istenmiş , yapılan düzenlemeye ve Emniy6etin emrine göre 12/24 çalışma sisteminden kademeli şekilde çıkılması ve grup çalışma sistemi olan 8/24 ve çakma 12/34 sistemine geçilmesi gerektiğine yer verildi.


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Emniyet Müdürü Mehmet Aktaş tarafından imzalanıp gönderilen yazıda önemli ifadelere yer verildi. Söz konusu yazıda personellerin moral ile motivasyonlarının meslek dayanışmasının aidiyet duygusunun ve verimliliğin arttırılması ile personel memnuniyetinin daha da arttırılması için planlama ve düzenlemelerin yapılması için 21 Şubat 2020 tarihli bakanlık genelgesi ile talimatlandırıldığına yer verildi. Personellerin çalışma verimliğinin artması için çalışma saatlerinde düzenleme yapılması istendi. Söz konusu yazı ile birlikte teşkilat bünyesinde görev yapan personellerin mesai saatlerinin tespitine yönelik güncel çalışmalar sonucunda personellerin çalışma saatlerinin yüzdeye göre oranı şu şekilde ortaya çıktı:


Polislerin %29.41' i 12/24 düzenine göre ,

%15.48'i 12/36 (çakma) düzenine göre ,

%27.34 08.00/17.00 düzenine göre

%27.11 operasyonel birimlerin kendi çalışma sistemleri doğrultusunda çalışmaktadır.


Bunların yanı sıra çok az sayıda personelin 8/24 mesai sistemine göre çalıştığı tespit edildi.

12 saat çalışıp 1 gün dinlenip yeniden işe gelen personellerin verimlilik ile motivasyonlarının düştüğünün belirtildiği yazıda , söz konusu çalışma sisteminden iş ve sosyal hayat dengesini sağlamadığına karar verilmişti. Açıklamada, "Bu anlayışla çalışma saatleri ile ilgili olumsuzlukların giderilmesi açısından ; 12/24 çalışma sisteminden kademeli olmakla birlikte hızlı bir şekilde vazgeçilmek suretiyle grup çalışma sisteminin uygulandığı birimlerde 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemelerin ve çalışma planlarının 1 ay içerisinde yapılarak ilinizdeki çalışma saatleri ile ilgili son durumun Genel Müdürlüğe bildirilmesi ve konunun hassasiyetle takip edilerek ivedilikle yerine getirilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi bildirilmiştir." denildi.


Söz konusu sistemden yeni sisteme geçilmesi, polislerin verimlilik ile morallerini arttıracak.


Yorumlar (0)

Seç