DSi personel alımı duyurusu geldi: Başvuru İŞKUR'da başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

DSi personel alımı duyurusu geldi: Başvuru İŞKUR'da başladı

Son dakika haberi: DSİ tarafından yapılan son dakika açıklamasında işçi alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

DSi personel alımı duyurusu geldi: Başvuru İŞKUR'da başladı

DSİ işçi alımı yapıyor.

Devlet Su İşleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında işçi alımı yapılacağına yer verildi. Personel alımının başvurusu İŞKUR üzerinden yayınlandı ve başvuru ekranı açıldı. Biz de Finans7.com olarak bu yazımızda DSİ personel alımı başvurusunun detaylarına yer verdik.

Başvuruya ilişkin bilgilere baktığımızda büro işçisi ile beden işçisi kadrosuna alım yapıldığı görülüyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Başvuru şartları şu şekilde:

-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

-18 yaşını tamamlamış olmak. 

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

-İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak. 

-Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)
-Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

BAŞVURU

İlana başvurular, aşağıdaki videoda belirtildiği gibi yapılacak:

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç