DSİ 819 işçi alımı başvuru ekranı açıldı: İşte başvuru şartları ve işkur giriş başvurusu 2023

DSİ 819 işçi alımı başvuru ekranı açıldı: İşte başvuru şartları ve işkur giriş başvurusu 2023

Son dakika haberi: DSİ 819 sürekli işçi alımı ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilan için başvurular İŞKUR'da başladı. Peki başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak?

İşçi Alımı 12 Mayıs 2023 07:50 1
DSİ 819 işçi alımı başvuru ekranı açıldı: İşte başvuru şartları ve işkur giriş başvurusu 2023

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 819 işçi alımı yapacak.

DSİ'den bir son dakika açıklaması yapıldı. 12 Mayıs 2023 tarihli duyuruda birçok kadroya 819 işçi alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan ilana başvurular bugün alınmaya başladı. Peki DSİ işçi alımı başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte son dakika bilgileri.

Dozer operatörü, beko loder operatörü, greyder operatörü, yükleyici operatörü, ekskavatör operatörü, vinç operatörü, küçük iş makinaları operatörü, kompresör operatörü, forklift operatörü, çarkhane işçisi, elektrik tesisat ustası, elektrik elektronik ustası, ağır vasıta ustası, demir kaynak ustası, endüstriyel otomasyon ustası, yapı ustası, boya ustası, ofset ustası, kaporta ustası, oto elektrik ustası, döşeme ustası, marangoz ustası, motor ustası, oto boya ustası, fayans ustası, sıhhi tesisat ustası, ağır vasıta ustası, motor usta yardımcısı, maragoz usta yardımcısı, oto elektrik usta yardımcısı, demir kaynak usta yardımcısı, sıhhi tesisat usta yardımcısı, alet operatörü, bakımcı yağcı, sondaj işçisi, şoför, topoğraf, treyler operatörü, treyler operatör yardımcısı kadrolarına yapılan alımın şartları şu şekilde:

İLAN BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet Su İşleri sürekli işçi alımı başvuru şartları şu şekilde:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

-Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

-Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

9) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

11) İlan edilen kadrolara asil aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

12) İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 01/06/2023 tarihinde Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

14)  İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

16) Kura çekimi sonuçları, asil ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

17) Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.

18) Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir

BAŞVURU EKRANI AÇILDI

DSİ sürekli işçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki videoda anlatıldığı gibi başvurusunu İŞKUR'dan yapması gerekmektedir:

Kadın erkek ilana başvuru yapacaklarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 24 Gün Önce
Yaş sınırı varmı