DSİ 63 ilde KPSS'siz sürekli işçi alımı: İşte alım yapılacak iller ve kadrolar 2023

DSİ 63 ilde KPSS'siz sürekli işçi alımı: İşte alım yapılacak iller ve kadrolar 2023

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bugün yayımlanan ve başvurusu başlayan 819 sürekli işçi alımında alım yapılacak iller açıklandı.

İşçi Alımı 12 Mayıs 2023 18:09 1
DSİ 63 ilde KPSS'siz sürekli işçi alımı: İşte alım yapılacak iller ve kadrolar 2023

DSİ 819 işçi alımı hangi illerde yapılacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 12 Mayıs tarihli duyuruda İŞKUR ile 819 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. DSİ tarafından gelen duyuruya baktığımızda sürekli işçi alımının 63 ilde yapılacağı görüldü. Peki DSİ işçi alımı hangi illerde yapılacak? Kontenjan dağılımı nedir? İşte alım yapılacak iller va başvuru bilgisi Finans7.com'da.

HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

- Dozer Operatörü 34 Kişi,
- Beko Loder Operatörü 3 Kişi,
- Greyder Operatörü 17 Kişi,
- Yükleyici Operatörü 115 Kişi,
- Eksvatör Operatörü 97 Kişi,
- Vinç Operatörü 5 Kişi,
- Kişi,Küçük İş Makinaları Operatörü 1 Kişi,
- Kompresör Operatörü 1 Kişi,
- Forklift Operatörü 2 Kişi,
- Çarkhane Ustası 8 Kişi,
- Elektrik Tesisat Ustası 15 Kişi,
- Elektrik-Elektronik Ustası 1 Kişi,
- Ağır Vasıta Ustası 58 Kişi,
- Demir Kaynak Ustası 22 Kişi,
- Endüstriyel Otomasyon Ustası 1 Kişi,
- Yapı Ustası 5 Kişi,
- Boya Ustası 4 Kişi,
- Kaporta Ustası 11 Kişi,
- Ofset Ustası 2 Kişi,
- Oto Elektrik Ustası 25 Kişi,
- Döşeme Ustası 1 Kişi,
- Marangoz Ustası 51 Kişi,
- Motor Ustası 1 Kişi,
- Oto Boya Ustası 52 Kişi,
- Fayans Ustası 1 Kişi,
- Sıhhi Tesisat Ustası 53 Kişi,
- Ağır Vasıta Usta Yardımcısı  1 Kişi,
- Motor Usta Yardımcısı  9 Kişi,
- Marangoz Usta Yardımcısı 1 Kişi,
- Oto Elektrik Usta Yardımcısı 4 Kişi,
- Demir Kaynak Usta Yardımcısı 20 Kişi,
- Sıhhi Tesisat Usta Yardımcısı 1 Kişi,
- Elektrik Tesisat Usta Yardımcısı 1 Kişi,
- Alet Operatörü 3 Kişi,
- Bakım Yağcı 18 Kişi,
- Sondaj İşçisi 107 Kişi,
- Şoför138 Kişi,
- Şoför ( Ağır Vasıta ) ( CE Sınıfı ) 77 Kişi,
- Şoför ( Ağır Vasıta ) ( CE ve G Sınıfı ) 8 Kişi,
- Topograf 5 Kişi,
- Treyler Operatörü 18 Kişi,
- Treyler Operatörü Yardımcısı 22 Kişi,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Devlet Su İşleri sürekli işçi alımı başvuru şartları şu şekilde:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

-Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

-Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

9) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

11) İlan edilen kadrolara asil aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

12) İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 01/06/2023 tarihinde Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

14)  İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

16) Kura çekimi sonuçları, asil ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

17) Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.

18) Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

KPSS ŞARTI YOK

DSİ personel alımı kura ile yapılacak olup KPSS şartı aranmayacaktır.

ALIM YAPILACAK İLLER VE KONTENJAN BİLGİSİ

BURSA işçi alım sayısı 25
ESKİŞEHİR işçi alım sayısı 23
SAKARYA işçi alım sayısı 10
KÜTAHYA  işçi alım sayısı 8
KONYA  işçi alım sayısı 61
KARAMAN  işçi alım sayısı 5
AKSARAY işçi alım sayısı 6
NİĞDE işçi alım sayısı 5
ANKARA işçi alım sayısı 22
ÇANKIRI işçi alım sayısı 3
ÇORUM işçi alım sayısı 5
KIRIKKALE işçi alım sayısı 1
DÜZCE işçi alım sayısı 2
ADANA işçi alım sayısı 32
ANTAKYA işçi alım sayısı 1
OSMANİYE işçi alım sayısı 3
MERSİN işçi alım sayısı 3
SAMSUN işçi alım sayısı 31
TOKAT işçi alım sayısı 2
AMASYA işçi alım sayısı 2
SİNOP işçi alım sayısı 3
ORDU işçi alım sayısı 2
ERZURUM işçi alım sayısı 48
AĞRI işçi alım sayısı 15
ERZİNCAN işçi alım sayısı 16
MALATYA işçi alım sayısı 8
TUNCELİ işçi alım sayısı 5
BİNGÖL işçi alım sayısı 4
DİYARBAKIR işçi alım sayısı 49
EDİRNE işçi alım sayısı 25
KIRKLARELİ işçi alım sayısı 11
TEKİRDAĞ işçi alım sayısı 4
KAYSERİ işçi alım sayısı 23
KIRŞEHİR işçi alım sayısı 2
YOZGAT işçi alım sayısı 3
ANTALYA işçi alım sayısı 1
İSTANBUL işçi alım sayısı 4
ŞANLIURFA işçi alım sayısı 27
VAN işçi alım sayısı 36
MUŞ işçi alım sayısı 7
BİTLİS işçi alım sayısı 2
HAKKARİ işçi alım sayısı 2
AFYONKARAHİSAR işçi alım sayısı 13
SİVAS işçi alım sayısı 32
KAHRAMANMARAŞ işçi alım sayısı 33
KİLİS işçi alım sayısı 4
AYDIN işçi alım sayısı 44
MUĞLA işçi alım sayısı 1
TRABZON işçi alım sayısı 23
GÜMÜŞHANE işçi alım sayısı 3
RİZE işçi alım sayısı 3
BAYBURT işçi alım sayısı 2
GİRESUN işçi alım sayısı 3
KASTAMONU işçi alım sayısı 11
ZONGULDAK işçi alım sayısı 5
BARTIN işçi alım sayısı 3
KARABÜK işçi alım sayısı 5
KARS işçi alım sayısı 22
IĞDIR işçi alım sayısı 1
ARDAHAN işçi alım sayısı 1
BAKIKESİR  işçi alım sayısı 21
ÇANAKKALE işçi alım sayısı 6
ARTVİN işçi alım sayısı 4

BAŞVURU

DSİ sürekli işçi alımı başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Başvuru yapacak adaylar aşağıda videoda anlatıldığı gibi başvurusunu İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilir.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 26 Gün Önce
Başvuru yapamıyorum