DSİ 40 Yaş Şartı ile BEKÇİ ALIMI İlanı Yayımlandı: İşte Bekçilik Başvuru Şartları 2022 İŞKUR

DSİ 40 Yaş Şartı ile BEKÇİ ALIMI İlanı Yayımlandı: İşte Bekçilik Başvuru Şartları 2022 İŞKUR

Son dakika haberi: Devlet Su İşleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında 50 bekçi alınacağına yer verildi.

Bekçi Alımı 25 Tem 2022 00:17 4
DSİ 40 Yaş Şartı ile BEKÇİ ALIMI İlanı Yayımlandı: İşte Bekçilik Başvuru Şartları 2022 İŞKUR

DSİ bekçi alımı ilanı yayımlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda 40 yaş şartı ile bekçi alımı yapılacağına yer verildi. Farklı illerde istihdam etmek üzere yapılacak bekçi alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

"Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 50 kadroya Sürekli İşçi (Bekçi) alınacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 25.07.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir. İlanen duyurulur." ifadeleri ile yayımlanan duyuruda kadrolara şu şekilde yer verildi:

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt
bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa
bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.

3. 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982
tarihinden sonra doğmuş olmak)

5. Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.

6. Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

7. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden
Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

8. Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi
olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir
olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip
olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

9. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik
raporuna sahip olmak.

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.

12. Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.

13. Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen
şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1),
(2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir
ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak

BAŞVURU

İlana başvurular İŞKUR'da bugün başlayacak. Başvuru ekranı açılır açılmaz takipçilerimize bildirimle haber vereceğiz. Haberdar olmak için uygulamamızı aşağıdaki linklerden indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (4)

Seç


Ziyaretçi 22 Gün Önce
Kahramanmaraş İçin Başvuru Linki Ne Zaman Açılacak ?
Ziyaretçi 22 Gün Önce
Nasıl kime baş vuracağız peki
Ziyaretçi 22 Gün Önce
Neden tüm illeri kapsamıyor aydın yok mesela
Ziyaretçi 22 Gün Önce
İkametgah şart. Var mı