DSi 1273 personel alımına rekor başvuru

DSi 1273 personel alımına rekor başvuru

Son dakika haberi: Devlet Su İşleri personel alımı başvurusu devam ediyor. Yayınlanan personel alımının başvuru bilgileri yazımızda.

DSi 1273 personel alımına rekor başvuru

DSİ personel alımına rekor başvuru.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 1273 personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan ilana başvurular 11 Ocak tarihinde başlamıştı. Başvuruların başlamasından sonra on binlerce aday başvuru yapmak için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı'na akın etti. Başvurular 23 Ocak'ta sona eriyor.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

Personel alımı ilanına baktığımızda kadroların şu şekilde olduğu görüldü:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
5- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.
6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak

BAŞVURU

Personel alımına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin Kariyer Kapısı üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.

REKOR BAŞVURU

Personel alımına kısa sürede on binden fazla aday başvurusunu yaptı. Siz hangi kadroya başvuru yaptınız? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.

- Genel Müdürlüğümüz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (İki) katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kadın erkek adaylar bu sayfada >>> bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç