Dolar Altın Hareketlendi: Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Dolar Altın Hareketlendi: Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Son dakika haberi: Merkez Bankası tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve Nisan ayı faiz kararı duyuruldu. İşte faiz kararı.

Ekonomi 14.4.2022 14:02 0
Dolar Altın Hareketlendi: Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı.


TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı az önce sona erdi ve Merkez Bankası resmi internet sayfası üzerinden bir son dakika açıklaması yapılarak piyasaların merakla beklediği veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, beklenen faiz kararını şu şekilde açıkladı:


Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.


Etkisi sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarını azaltarak devam ettirmektedir.


Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin giderek artan olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir.


Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmiştir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir.


TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.


DİĞER PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI NE ZAMAN?

Bu faiz kararının ardından Merkez Bankasının önümüzdeki aylarda yapacağı Para Politikası Kurulu toplantılarının tarihleri araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası resmi sayfasında yer alan takvime baktığımızda, bugün yapılan PPK toplantısının ardından önümüzdeki aylardaki PPK toplantılarının şu tarihlerde yapılacağı görüldü:


PPK toplantısı 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak.

PPK toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak.

PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak.

PPK toplantısı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü yapılacak.

PPK toplantısı 22 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak.

PPK toplantısı 20 Ekim 2022 Perşembe günü yapılacak.

PPK toplantısı 24 Kasım 2022 Perşembe günü yapılacak.

PPK toplantısı 22 Aralık 2022 Perşembe günü yapılacak.

PPK toplantısı 19 Ocak 2023 Perşembe günü yapılacak.

PPK toplantısı 23 Şubat 2023 Perşembe günü yapılacak.

PPK toplantısı 23 Mart 2023 Perşembe günü yapılacak.


DOLAR VE ALTIN NE OLDU?

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar 14.62 TL, gram altın ise 928 TL seviyesindeydi. Açıklama sonrası rakamlar şu şekilde:


Dolar Kuru: 14,61 TL

Gram Altın: 928 TL.


Yorumlar (0)

Seç