Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli hemşire, mühendis, tekniker, teknisyen ve aşçı alacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli hemşire, mühendis, tekniker, teknisyen ve aşçı alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli hemşire, mühendis, tekniker, teknisyen ve aşçı alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi hemşire, teknisyen, tekniker, aşçı ve mühendis alımı yapacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi bugün bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

İlana baktığımızda başvuruların başladığı görülüyor. KPSS P3, P93 ve P94 puan şartı ile yapılacak kamu personeli alımında başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Başvuruya ilişkin son dakika bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen
askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

1. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.Lisans mezunları için KPSS P3 , önlisans
mezunları için KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
Adayların 2022 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun
olması gerekmektedir.
2. Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in
tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev
yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.
5. Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma
şartlarını kabul etmek.(Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Urla, Torbalı gibi)
6. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
7. Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen ya da posta yolu ile yapılacak.

1. Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir)
2. e-Devlet üzerinden alınan barkodlu mezun belgesi (1 adet)
3. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)
4. Fotoğraf (1 adet)
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
6. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)
7. Başvuru yapılan ilan kodunun nitelik kısmında istenilen diğer belgeler (sertifika, deneyim vb.)

Başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç