Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 235 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 235 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvurusu nasıl yapılacak? Başvuru şartları nedir?

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 235 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 235 personel alımı yapacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 235 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda başvuruların bugün başladığı görülürken başvuru yapacak adaylar için detaylar Finans7.com'da yer aldı.

İlana baktığımızda alınacak 235 personelin aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi:

Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mühendis, Teknisyen, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Spor Uzmanı, Destek Personeli.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

En az ortaöğretim mezunlarından yapılacak personel alımına başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.  

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.  

c)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.  

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış olmak şartı aranmaktadır.)  

e)  657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.  Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.Lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2022 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.

5- Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmek.(Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Urla, Torbalı gibi)

 6- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

7- Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

İlan metni ve başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacak. İşte başvuru evrakları:

1- Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir)

2- e-Devlet üzerinden alınan barkodlu mezun belgesi (1 adet)

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)

4- Fotoğraf (1 adet)

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)

7- Başvuru yapılan ilan kodunun nitelik kısmında istenilen diğer belgeler (sertifika, deneyim vb.) 

8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat eden adaylar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge.

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 4 Gün Önce
Kabul ediyorum
;