Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı başvurusu sona eriyor: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı başvurusu sona eriyor: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı başvurusu sona eriyor. Peki sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru bilgileri.

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı başvurusu sona eriyor: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı sona eriyor: Sonuçları ne zaman?

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan 147 personel alımına başvurular 15 Mart tarihinde sona eriyor. Başvurularda sona gelinmesi sonrası en merak edilen konu başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu olduı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KADROLAR

Personel alımında adaylar temizlik personeli, bahçe bakım personeli, mutfak ve yemekhane personeli, tıbbi görüntüleme teknikeri, patoloji laboratuvar teknikeri, diyaliz teknikeri, eczane hizmetleri teknikeri, hemşire, eczacı, kimyager, makine teknikeri, elektrik teknikeri, makine mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, koruma ve güvenlik ögrevlisi, büro personeli kadrolarında istihdam edilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuru genel şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş
olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak.(Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış olmak şartı
aranmaktadır.)

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak
 Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca arşiv
araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

Başvuru sonuçları ile ilgili üniversite duyurusu şu şekilde:

Adaylardan istenilen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.
Tüm başvurular (Eczacı Pozisyonu hariç) ilgili alanların 2022 yılı KPSS puanları baz alınarak değerlendirilir
Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10 (on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet
adresinden duyurulacaktır.
Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, işe başlamak için gerekli belgeleri duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş)
işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Peronel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Süresi içinde
belgelerini teslim etmeyen asil ve yedek adaylar atanma hakkını kaybeder.

İlanda yer alan her kadro unvanının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Atamalar; Bu ilan ile yapılan tüm başvurular (Ecazı Pozisyonu hariç) içerisinde KPSS puan sıralamasına göre ve 5 (beş) işgünü içerisinde
evrak teslim eden Asil adaylardan başlar, evrak teslim eden son Yedek adaya kadar devam etmek suretiyle kadro sayısı tamamlanana kadar
gerçekleşir

Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda "Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS puan şartı
aranmayacaktır.Başvuruda bulunan adayların sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla olması durumunda adaylar sözlü sınav yapılacak olup,
kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir.Sözlü sınav yapılması durumunda, sözlü sınavın tarihi,yeri ve saati
ilan sonuçları ile birlikte http://www.deu.edu.tr internet adresi üzerinden duyurulacaktır.
Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar , ilanın başvuru süresinin bitiminden 10(on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet
adresinden duyurulacaktır.


Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır

Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.

Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan
tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Sonuçlar açıklanınca haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç