Diyanet personel ve işçi alımı başvurusu başladı: sinav.diyanet.gov.tr başvuru ekranı

Diyanet personel ve işçi alımı başvurusu başladı: sinav.diyanet.gov.tr başvuru ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı bir son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada personel alımı başvurusunun başladığına yer verildi.

Diyanet personel ve işçi alımı başvurusu başladı: sinav.diyanet.gov.tr başvuru ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada en az ortaöğretim mezunlarından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Düşük KPSS puanı ile yapılacak personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor Peki ilana kimler başvuru yapabilecek? Başvuru şartları nedir?

Temizlik personeli, bulaşıkçı, sıhhi tesisatçı, garson, bahçe bakım elemanı, marangoz, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak personel alımında başvurulara ilişkin detaylar şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,
6. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak

Özel şartlar ise şu şekilde:

Destek Personeli (Temizlik )
a) Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak,
b) Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak

Destek Personeli (Temizlik / Bulaşıkçı)
-Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

Destek Personeli (Temizlik / Sıhhi Tesisatçı)
-Ortaöğretim kurumlarının yapı tesisat sistemleri/teknolojisi ve iklimlendirme
sistemleri ve soğutma sistemleri bölüm/programlarının birinden mezun
olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi) mezun
olup sıhhi tesisat alanında sertifikaya (MEB, Üniversite ya da Mesleki
Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.

Destek Personeli (Temizlik / Garson)
-Yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili
bölüm/programlarından (ikram hizmetleri ve turizm ve otel işletmeciliği) ve
bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş
bölümlerden mezun olmak.

Destek Personeli (Temizlik / Bahçe Bakım Elemanı)
-Ortaöğretim kurumlarının “bahçecilik” bölüm/programlarından mezun
olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olup bahçe
bakımı ve peyzaj sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik
Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.

Destek Personeli (Temizlik / Marangoz)
-Ortaöğretim kurumlarının ahşap doğrama teknolojisi, iç mekan ve mobilya
teknolojisi, mobilya iskeleti ve döşemesi bölüm/programlarının birinden
mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından
mezun olup ağaç işleri-mobilyacılık alanında sertifikaya (MEB, Üniversite
ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
a) Yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri
ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu
Maddesi Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar
Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya
ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık
ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli
alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı
madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma
veya kovuşturma bulunmamak.
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
d) En az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK hizmet
dökümü belgesi (e-devletten alınacak) ile belgelendirmek,
e) Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,
10’dan az olmamak, (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
f) Bayan adaylarda en az 160 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan
fazla,10’dan az olmamak, (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
g) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular internet üzerinden alınmaya başladı. sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden alınacak başvurularda adaylar e devlet kısmından giriş yaptıktan sonra başvurusunu yapabilecek.

Kadın erkek adaylar burada >  TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (2)

Seç


Ziyaretçi 17 Gün Önce
Güvenlik neden sadece onlisans lisans mezunuda alsinlar
Ziyaretçi 19 Gün Önce
Cok sey diyecem neyse