Diyanet İşleri Başkanlığı 80 personel alımı başvurusu başlıyor: İşte DİB personel alımı kontenjan dağılımı 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 personel alımı başvurusu başlıyor: İşte DİB personel alımı kontenjan dağılımı 2023

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı 80 personel alımı başvuruları başlıyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru detayları...

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 personel alımı başvurusu başlıyor: İşte DİB personel alımı kontenjan dağılımı 2023

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı 80 personel alımı başvuruları başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda olmak üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak. Söz konusu personel alımı 50 KPSS ile yapılacak olup başvuru bilgileri finans7.com'da.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı temizlik personeli, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, sıhhi tesisatçı, garson, bahçe bakım elemanı ve marangoz kadrolarında personel alımı yapılacak.

Başvuru Şartları Nedir?

Kadrolara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,
6. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Destek Personeli (Temizlik )

a) Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak,
b) Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak.

Destek Personeli (Temizlik / Bulaşıkçı)

Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

Destek Personeli (Temizlik / Sıhhi Tesisatçı)

-Ortaöğretim kurumlarının yapı tesisat sistemleri/teknolojisi ve iklimlendirme sistemleri ve soğutma sistemleri bölüm/programlarının birinden mezun
olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi) mezun olup sıhhi tesisat alanında sertifikaya (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.

Destek Personeli (Temizlik / Garson)

-Yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölüm/programlarından (ikram hizmetleri ve turizm ve otel işletmeciliği) ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.

Destek Personeli (Temizlik / Bahçe Bakım Elemanı)

-Ortaöğretim kurumlarının “bahçecilik” bölüm/programlarından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olup bahçe bakımı ve peyzaj sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.

Destek Personeli (Temizlik / Marangoz)

-Ortaöğretim kurumlarının ahşap doğrama teknolojisi, iç mekan ve mobilya teknolojisi, mobilya iskeleti ve döşemesi bölüm/programlarının birinden
mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından mezun olup ağaç işleri-mobilyacılık alanında sertifikaya (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

a) Yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş
bölümlerden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu Maddesi Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul
mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı
madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
d) En az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK hizmet
dökümü belgesi (e-devletten alınacak) ile belgelendirmek,
e) Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,
10’dan az olmamak, (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından
belgelendirilmelidir.)
f) Bayan adaylarda en az 160 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan
fazla,10’dan az olmamak, (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
g) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Başvurular Ne Zaman?

İlana başvurular 6 Mart ile 20 Mart tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır. 

Başvurular başladığında haberdar olmak için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)

Seç