Diyanet İşleri Başkanlığı 80 işçi alımı yapacak: İşte DiB temizlik, güvenlik görevlisi ve personel alımı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 işçi alımı yapacak: İşte DiB temizlik, güvenlik görevlisi ve personel alımı 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve işçi kadrolarına alım yapılacağına yer verildi. İlanın detayları yazımızda.

Sözleşmeli Personel Alımı 28 Şubat 2023 17:40 15
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 işçi alımı yapacak: İşte DiB temizlik, güvenlik görevlisi ve personel alımı 2023

Son dakika: Diyanet 50 KPSS ile işçi alımı yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada farklı kadrolarda çalıştırmak üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 50 KPSS ile yapılacak personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, sıhhi tesisatçı, garson, bahçe bakım elemanı ve marangoz kadrolarına yapılan personel alımında başvuruların 6 Mart 2023 tariihnde başlayacağına yer verildi. Biz de Finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvurusuna dair bilgilere yer verdik.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Kadrolara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise
veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,
6. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

ÖZEL ŞARTLAR VE KADROLAR

 

Destek Personeli (Temizlik )
a) Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak,
b) Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak.

Destek Personeli (Temizlik / Bulaşıkçı) 
-Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.


Destek Personeli (Temizlik / Sıhhi Tesisatçı)
-Ortaöğretim kurumlarının yapı tesisat sistemleri/teknolojisi ve iklimlendirme
sistemleri ve soğutma sistemleri bölüm/programlarının birinden mezun
olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi) mezun
olup sıhhi tesisat alanında sertifikaya (MEB, Üniversite ya da Mesleki
Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek

Destek Personeli (Temizlik / Garson)
-Yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili
bölüm/programlarından (ikram hizmetleri ve turizm ve otel işletmeciliği) ve
bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş
bölümlerden mezun olmak.

Destek Personeli (Temizlik / Bahçe Bakım Elemanı)
-Ortaöğretim kurumlarının “bahçecilik” bölüm/programlarından mezun
olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olup bahçe
bakımı ve peyzaj sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik
Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek

Destek Personeli (Temizlik / Marangoz)
-Ortaöğretim kurumlarının ahşap doğrama teknolojisi, iç mekan ve mobilya
teknolojisi, mobilya iskeleti ve döşemesi bölüm/programlarının birinden
mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından
mezun olup ağaç işleri-mobilyacılık alanında sertifikaya (MEB, Üniversite
ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve
belgelendirmek

Koruma ve Güvenlik

a) Yüksek öğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri
ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş
bölümlerden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu
Maddesi Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar
Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya
ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul
mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapisGörevlisi
cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık
ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli
alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı
madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma
veya kovuşturma bulunmamak.
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak.
f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla
tamamlamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
d) En az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK hizmet
dökümü belgesi (e-devletten alınacak) ile belgelendirmek,
e) Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,
10’dan az olmamak, (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından
belgelendirilmelidir.)
f) Bayan adaylarda en az 160 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan
fazla,10’dan az olmamak, (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından
belgelendirilmelidir.)
g) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

BAŞVURU

Personel alımına başvurular 6 Mart tarihinde başlayacak. Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberdar olmak için TIKLA İNDİR

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (15)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 16 Ay Önce
Kpss yi sırf torpilli olanlar girsin diye yapıyorlar 50 puan sallasan 50 puan alırsın zaten maksat kpss puanı olmayan başvuru yapamasin Allah kahru perişan edecek bu deyyuz şerefsizleri merak etmeyin Allah'a havale ediyorum buna sebep olan kimler varsa
Ziyaretçi 16 Ay Önce
Hangi şehirler acaba
Ziyaretçi 16 Ay Önce
İlan açılınca nereden nasıl başvuru yapicaz bilgisi olan var mı
Ziyaretçi 16 Ay Önce
Hangi illerde alım oluyor
Ziyaretçi 16 Ay Önce
Torpilin varsa işe alınıyor sun yok sa iş sizsin