Diyanet destek personeli, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Diyanet destek personeli, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli personel alınacağı, alınacak personellerin temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edileceği bildirildi.

Diyanet destek personeli, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli temizlik personeli, bahçıvan ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS P93 ve KPSS  P94 puan şartı ile yapılacak kamu personeli alımında adaylar, diyanet bünyesinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre yapılacak kamu personeli alımına baktığımızda başvuruların 15 Ocak 2024 tarihinde başlayacağına, başvuruların internet üzerinden, sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden alınacağına yer verildi. Peki Diyanet personel alımına kimler başvurabilir?

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanın başvuru genel şartları şu şekilde:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya
dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
6. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru özel şartları ise şu şekilde:

Temizlik personeli:
a) Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezunu olmak,
b) Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak.

Temizlik ve bahçe bakımı elemanı:
-Ortaöğretim (mesleki ve teknik) kurumlarının ‘‘tarım ve bahçecilik’’
alan/dallardan mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden
mezun olup bahçe bakımı ve peyzaj sertifikasına (MEB, Üniversite ya da
Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.

Güvenlik görevlisi alımı:
a) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri
ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş
bölümlerden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu Maddesi
Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar
Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya
ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul
mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve
fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli
alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı
madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak.
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak.
f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla
tamamlamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Alım yapılacak kadroların kadın erkek kontenjanları şu şekilde duyuruldu:

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular 15 ile 26 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurular başladığında haberdar olmak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin:
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 6 Ay Önce
Hangi iller