Diyanet 2450 personel alımı başvurusu başlıyor

Diyanet 2450 personel alımı başvurusu başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı personel alımı başvurusu başlıyor. Peki başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak?

Sözleşmeli Personel Alımı 24 Eylül 2023 09:26 0
Diyanet 2450 personel alımı başvurusu başlıyor

Diyanet 2350 personel alımı başvurusu  “sinav.diyanet.gov.tr” adresinden başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada imam hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin KAyyım kadrolarına 2 bin 450 personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan ilana baktığımızda başvuruların 25 Eylül 2023 tarihinde başlayacağı görüldü.

Peki Diyanet personel alımı başvuru şartları nedir? Başvuru ne zamana kadar alınacak? Hangi kadrolara alım yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların . 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşınması, Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki ortak niteliklere haiz olması, başvurunun son günü itibarıyla aşağıdaki tabloda verilen mezuniyet şartını taşıması ve 2022 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

Öte yandan adaylarda aranan diğer özel şartlar şu şekilde:
Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
- Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
- Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli
olarak çalışıyor olmamak,
• Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

1. Kur’an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda
bulunacak adayalar için işaret dili alanında en az 120 (yüz yirmi) saatlik işaret dili sertifikasına
(MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

2. Kur’an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda
bulunacak adayalar için en az 64 (altmış dört) saatlik Braille Alfabesi alanında sertifikaya (MEB
onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

3. Kur’an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) ile Kur’an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli
Öğrenciler İçin) kontenjan grubundan başvuruda bulunacak adaylar için Başkanlığımızda geçici
öğretici olarak en az bir eğitim-öğretim yılı (180 iş günü) çalışmış olmak. (Görev sürelerinin
hesaplanmasında DİBBYS verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak adayların
bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS programına işletmesi
gerekmektedir. DİBBYS programına işlenmemiş çalışma süreleri dikkate alınmayacaktır.)

Siz hangi kadroya başvuru yapacaksınız? Aşağıdaki yorum kısmından yazarak kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK*

İlana başvurular 25 Eylül ile 6 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için >> TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;