Diyanet 15 şoför alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Diyanet 15 şoför alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 15 şoför alımı yapılacağına yer verildi. İşte şartlar ve başvuru tarihi.

Diyanet 15 şoför alımı yapacak

Diyanet 15 şoför alacak. İşte personel alımı detayları.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve şoför kadrosunda istihdam etmek üzere 15 personel alımı yapılacağı bildirildi. İlana baktığımızda alımın kurum içinden yapılacağına yer verildi.

Açıktan başvuruların kabu ledilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada kurum içinden başvuru yapacakların şu şartları taşıması gerektiğine yer verildi:

1. Halen Başkanlığımız Teşkilatında (görevlendirmeler dâhil) 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,
2. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine veya
01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
5. Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,
6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Eşdeğer kadrolar”
başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan yedinci kademe
(Yardımcı hizmetler sınıfı) dışındaki ünvanlarda çalışıyor olmak veya bu unvanlarda
müktesebi bulunmak.
 Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen
izinleri kullanmakta olanlar da bu sınava başvuru yapabilecektir.
 Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında
DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin
bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS)
programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş
çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular 4.12.2023-15.12.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” internet sitesinden yapılacak.

 

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç