Dışişleri Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı başvurusu başladı: (Güvenlik,Temizlik,Şoför)

Dışişleri Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı başvurusu başladı: (Güvenlik,Temizlik,Şoför)

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı başvurusu e-devlet üzerinden alınmaya başladı. İşte başvuru bilgisi.

Dışişleri Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı başvurusu başladı: (Güvenlik,Temizlik,Şoför)

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı başvurusu başladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan personel alımı başvurusunun başladığına yer verildi. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana baktığımızda alımların güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadrolarına yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik. İşte başvuru bilgisi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 28 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi 28.11.1995 (dahil) – 27.11.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir)
4) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve KPSSP94 puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
5) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, son
müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
11) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, (Sözleşme imzalamaya hak 2 kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.)
12) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
13) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
14) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu olmamak.
g) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
h) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak ( Örneğin 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

2) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Yeni tip ehliyetlerde D sınıfı sürücü belgesine en az 3 yıldır sahip olmak veya eski tip ehliyetlerde E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) SRC-2 belgesine sahip olmak.
d) Psikoteknik belgesine sahip olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri bulunmamak.
f) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak. 

BAŞVURU BAŞLADI

İlana başvurular  13 Kasım tarihi ile internet üzerinden alınmaya başladı. Başvuru yapacak adaylar 27 Kasım tarihine kadar " https://www.turkiye.gov.tr/disisleri-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim" üzerinden başvuru yapabilecek.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;